Kolmannen tilan rakentajat

Pekka Wahlstedt

97895249536411

Elina Henttonen & Kirsi Lapointe: Työelämän toisinajattelijat, Gaudeamus 2015, 189 s.

Työelämä on ristiriitaista: yhtäältä kaikkea tieteellistä tutkimustyötä myöten tehostetaan ja arvioidaan matemaattisen tarkoilla mittareilla, ja työntekijöitä kohdellaan kuin tiedottomia automaatteja. Toisaalta yksilöä ylistetään oman elämänsä sankariksi, joka voi siirtyä työstä toiseen vapaasti ja itsenäisesti.

Työelämän toisinajattelijat -kirjan mukaan ristiriita on näennäinen ja molemmat näkemykset työstä ja sen tekijöistä ilmentävät ja edistävät samaa päämäärää – kaiken arvioimista rahassa ja talouden ehdoilla.

Yksilön juhliminen on vain naamioitu keino tähän, koska näin vastuu työttömyydestä ja köyhyydestä ja muista epäonnistumisista voidaan laittaa työntekijän kontolle – ja talousjärjestelmä itse säästyy kritiikiltä.

Tämän oivaltanut Työelämän toisinajattelijat tuokin esiin keinoja, jotka vapauttavat työntekijän talouden ja muiden ulkoisten vaatimusten kahleista ja antavat tämän ilmaista ominta itseään, sisäisiä motiiveitaan ja eettisiä päämääriään.

Keskeisin käsite on kolmas tila. Se tarkoittaa vaihtoehtoista ja vapaata työn tilaa, joka kuitenkin on vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Kirjassa esitellään esimerkkejä työyhteisöistä, joissa tämä toteutuu. Entisten Helsingin Sanomien toimittajien mediayritys RSB, niin ikään toimittajien perustama Long Play, yliopistotutkijoiden omat tutkimusyhteisöt Filosofian Akatemia ja Tutkijaiset kuuluvat näihin.

Vaihtoehtoyritysten luojat ovat aiemmin työskennelleet tavallisissa yrityksissä, mutta kyllästyneet siihen, että työ on muiden käsissä ja ohjauksessa. Ironista on nämä toisinajattelijat ja -toimijat ovat useimmiten vapauden, luovuuden ja omaehtoisuuden tyyssijoina pidettyjen median ja yliopistojen edustajia.

Kirjoittajat itse työskentelivät aiemmin Aalto-yliopiston tutkijoina ja opettajina, kunnes perustivat oman koulutus- ja tutkimusyritys Valtaamon, jonka tuotteisiin tämänkin kirjan tutkimukset kuuluvat. Havainnollisesti ja inspiroivasti kirjoitettu Työelämän toisinajattelijat rohkaisee koulutettuja ja sivistyneitä ihmisiä lähtemään samalle epävarmalle mutta antoisalle tielle.

Tiedetoimittaja 3/2018

Kannen kuva Shutterstock.

PÄÄKIRJOITUS

Tuukka Tammi: Tiedä kenet päästät ääneen

BRÄNDÄTYT

Petro Poutanen: Brändätyt – murentaako henkilöbrändäys pohjaa tieteelliseltä vakuuttavuudelta?

TIEDEVIESTINTÄ NYT

Mari Heikkilä: Tiede populistien kynsissä

Mari Heikkilä: ESOF oli taas pullollaan tiedettä

Lauri Keskinen: Avoin tiede isosti esillä ESOF 2018

Jari-Pekka Vuorela: Jatkuvuutta ei ymmärretä, mutta hyttysiä osataan tappaa

Visa Noronen: Suomalaisyliopistot Kremlin savuverhona

KOLUMNI

Salla Nazarenko: Venäjän toiset totuudet

Kirjat

Tarja Siuvatti: Tarpeellinen uusi opas jokaiselle metsässä liikkuvalle

Pekka Wahlstedt: Twitter – eliitin media

Pekka Wahlstedt: Sananvapauden vaiheita

Pekka Wahlstedt: Propagandan pitkä historia

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin