Veteen uppoutuva tietokirja

Pekka Wahlstedt

Jorma Keskitalo: Rajaton vesi, rajalliset vesivarat. Gaudeamus 2017. 236 s.

Veden elintärkeydestä ja korvaamattomuudesta kertovat jo ikivanhat myytit. Esimerkiksi ensimmäisenä länsimaisena filosofina pidetty Thales totesi, että maailmankaikkeus on pohjimmiltaan vettä ja vedestä syntynyt – vesi virtaa kaikkialla pohjavesistä ja meristä kasvien ja eläinten kehoihin.

Tähän tapaan kiteytetään veden tarpeellisuus Rajaton vesi, rajalliset vesivarat –kirjan loppuluvussa, jossa esitellään veden kulttuurellisia merkityksiä.

Suurin osa kirjasta on kuitenkin uutta tieteellistä kartoitusta saastuvan maailman vesi-tilanteesta – eritoten veden epätasa-arvoisesta jakautumisesta. Veden riittävyys on myös yhteiskunnallinen ja taloudellinen kysymys.

Kirja tarkastelee koko maailmaa ilmastonmuutoksen sulattamista Himalajan jäätiköistä Aasian suuriin jokiin. Kirja uppoutuu myös Suomen jokiin ja järviln, kuten Vantaan Kuusijärveen ja Vallilanlaakson läpi virtaavaan Kumpulanpuroon.

Myös kaupunkien katujen myrkkyjä ja muita saasteita levittävään huleveteen kiinnitetään huomiota. Pieni kirja onnistuu käymään läpi veden monet eri muodot ja kanavat.

Tärkeintä vesien puhtaana pitämisen ja tasaisen saatavuuden kannalta olisi eri tahojen yhteistyö valtion viranomaisista ja yrityksistä tavallisiin kansalaisiin.

Paikalliset asukkaat ovat kotiseutunsa vesiasioissa erityisasemassa, koska heillä on suora kontakti ympäristöönsä. Usein kuitenkin vettä koskevat päätökset tehdään virastoissa kaukana päätöksen kohteista. Kirjassa on esimerkkejä siitä kun vesien saastumiset ja kalakuolemat ovat jääneet paikalle tulleilta viranomaisilta huomaamatta, mutta paikallisten asukkaiden omatoimisuus ja aktiivisuus on pelastanut tilanteen.

KONFERENSSEISSA – VANHAN NORMAALIN AIKAAN

Jessica Haapkylä: Merikonferenssi San Diegossa
Jari Mäkinen: Kolme aata ja Seattle (missä on monta syytä olla uneton)

MUSEOKIERROKSELLA JAPANISSA

Niklas Bengtsson: Ylevyyden ylistys – Tokion Kansallismuseo
Niklas Bengtsson: Japanilaista mediahistoriaa metsästämässä

Kolumni

Salla Nazarenko: Koronakriisi ja läskikammmo

TÄSTÄ RIITTÄISI PUHUTTAVAA…

Katri Karasma: Tiedonvälitys ongelmana äidinkielen opetuksen kehittämisessä

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin