Toiminta

Kuva: Vesa Niinikangas

Suomen tiedetoimittajain liitto on esitellyt tiedetoimittajien työtä muun muassa näyttelyiden avulla. Kuvassa Helena Telkänrannan ja Pasi Toiviaisen suunnittelema Vuosisadan tiedeuutiset -näyttely.

Suomen tiedetoimittajain liitto edistää tiedeviestintää yhteiskunnassa yhdessä muiden alan toimijoiden kanssa ja järjestää tiedeviestintään liittyvää koulutusta. Yhdistys jakaa apurahoja tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin sekä myöntää palkintoja merkittävästä toiminnasta tiedeviestinnässä. Yhdistyksen julkaisufoorumi on tiedetoimittajat.fi-sivusto, jolla tiedotetaan yhdistyksen toiminnasta ja muista tiedeviestintään liittyvistä tapahtumista sekä julkaistaan Tiedetoimittaja-lehteä ja Tiede yhteiskunnassa -blogia.

Vuonna 2014 toiminnassa painotetaan verkostoitumista kehittämällä tiedeviestinnän kansallista ja kansainvälistä verkostoa ja vahvistamalla yhdistyksen jäsenten keskinäistä verkostoitumista.