Koulutus

Paluu tulevaisuuteen kongressiin osallistui noin 120 Tiedetoimittajain liiton jäsentä ja yhteistyökumppania. (Kuva: Adolfo Vera)

Paluu tulevaisuuteen -kongressiin Heurekassa lokakuussa 2015 osallistui noin 120 Tiedetoimittajain liiton jäsentä ja yhteistyökumppania. (Kuva: Adolfo Vera)

Suomen tiedetoimittajain liitto järjestää itse ja yhdessä muiden tahojen kanssa koulutustilaisuuksia. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja ulkomaille tiedeviestinnän kannalta kiinnostaviin kohteisiin.

Vuosittaisiksi omiksi koulutustapahtumiksi ovat muodostuneet kansallinen tiedeviestinnän kongressi lokakuussa ja Sanan valta -koulutuspäivä työpajoineen huhtikuussa. Liitto järjestää myös ajankohtaisia seminaareja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista tiedeviestinnän kannalta kiinnostaviin konferensseihin ja muihin tapahtumiin. Tällaisia ovat muun muassa British Science Week Iso-Britanniassa, ESOF (Euroscience Open Forum) Euroopassa, AAAS (American Association for the Advancement of Science)  Yhdysvalloissa tai Kanadassa sekä EUSJA:n (European Union of Science Journalists Associations), WFSJ:n (World Federation of Science Journalists) ja EASE:n (European Association of Science Editors) opintomatkat ja tapahtumat sekä kansainväliset kirja- ja tiedemessut.

Yhdistyksen suurin koulutustustapahtuma tähän mennessä on ollut kahdeksannen tiedetoimittajien maailmankonferenssin järjestäminen Helsingissä kesäkuussa 2013.  Konferenssin järjestämisestä laadittiin englanninkielinen loppuraportti ja Tiedetoimittaja-lehden numero 3/2014 raportoi monipuolisesti konferenssin sisällöstä. Lehden konferenssinumero käännettiin myös englanniksi.