Pauliina Lehtonen

Kuva: Jonne Renvall

Kuva: Jonne Renvall


Viestinnän tutkija Pauliina Lehtonen työskentelee tällä hetkellä tutkijatohtorina Tampereen yliopiston Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä.
Lehtonen on tutkinut muun muassa kansalaislähtöistä verkkoviestintää ja kansalaisosallistumisen käytäntöjä kaupunkisuunnittelussa sekä journalismin ja mediakentän ilmiöitä, kuten journalistista työelämää, alueellista mediankäyttöä, osallistuvaa journalismia sekä avoimen datan kehitystä. Hän on mukana myös maankäytön ja suunnittelun asiantuntijapalveluja tarjoavassa Tutkimusosuuskunta Tapauksessa.
Internet: http://tutkimusosuuskunta.fi/portfolio-item/pauliina_lehtonen/

Kirjoitukset:

Korona teki julkisesta tilasta näkyvän
Tulevaisuuden kaupunki yhdistää teknologian ja käyttäjän
Kiristyvä kilpailu kannusti luomaan uusia tapoja tutkimuksentekoon
Luovuutta maamerkkirakentamiseen
Osallistamisen tavalla on väliä
Voiko syrjäytynyt olla aktiivinen?