Tuukka Tammi Kansallinen tiedeviestintäohjelmamme (Tiede kuuluu kaikille!) esittää, että tutkijoiden olisi entistä enemmän panostettava viestintätaitoihinsa. Ajatus on kannatettava, mutta käytännössä iso osa tutkijoista ei ehdi – tai kykene – hankkimaan tällaista...

lue lisää