Suomen tiedetoimittajain liiton julkaisu

Faktantarkistuksesta kiinteä osa toimitustyötä

Faktantarkistus on keskittynyt pitkälti poliitikkojen julkisuudessa esittämiin sanomisiin ja väitteisiin, ja tarkistamista tekevät pääsääntöisesti toimitusten ulkopuoliset tahot. Toimitusten itse käyttämien faktojen tarkistuksesta osana julkaistavaa juttua on kuitenkin tulossa entistä kiinteämpi osa toimitustyötä ja laadunvarmistusta. Tätä vaatii median uskottavuuden ja yleisön luottamuksen ylläpitäminen.
Kyse ei ole pelkästään jutun yksittäisistä tiedoista, vaan myös siitä, ettei käsiteltävästä juttuaiheesta puutu mitään olennaista. Toimituksille on tärkeää myös oman toiminnan läpinäkyvyys. Toimitusten olisi hyvä tuoda esiin omat epäilynsä niistä tiedoista, joiden paikkansapitävyydestä se ei ole pystynyt varmistamaan, mutta joita on kuitenkin syytä käsitellä jutussa.
Olennaista faktojen tarkistamisessa on löytää riittävästi luotettavia lähteitä. Niiden pitäisi olla dokumenttipohjaisia, sillä faktojen tarkistamisessa ei voida luottaa yksin ihmisiin ja heidän sanomisiinsa. Vaikka itse jutulta ei voida vaatia objektiivisuutta, sen sisältämien faktojen on oltava sellaisia.
Faktojen tarkistuslista on pitkä. Varmistusta vaativat esimerkiksi henkilöitä koskevat tiedot, heidän lausumansa ja sanavalintansa, tieteelliset ja tekniset selitykset, tuotekuvaukset ja kuva-aineistot. Tarkistamista vaativat niin yksittäisiä ihmisiä kuin laajempia asioita koskevat totuudet. Toimittajien olisi tarkistettava myös jo aiemmin tarkistamansa tiedot ja jopa tiedot, joiden toimittaja on tiennyt olevan totta!
LINKKI: Fact checking: The future of journalism

Julkaistu

19 joulu, 2017

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)