Freelancerin arkea

Mia Hemming

Mia-Hemming_2Joskus haastateltavat juttuun selviävät samalla, kun juttuideakin. Jos aiheena on vaikkapa jonkin kunnan hyvä käytäntö, kysyn haastateltavaksi käytännöstä vastaavaa henkilöä. Tai jos aiheena on henkilöjuttu, haastateltavaa ei tarvitse miettiä sen enempää.
Usein joudun – tai saan – kuitenkin etsiä haastateltavia pidemmän kaavan mukaan. Esimerkiksi jos jutussa on aiheena asia, jota toteuttavat monet tahot. Minun pitää valita tahot haastateltaviksi ja etsiä niistä oikeat henkilöt vastaamaan kysymyksiin.
Erityisen hauskaa on minusta etsiä haastateltavia vielä suuremmalla sattumanvaraisella otannalla. Kirjoitan Googleen aiheeksi esimerkiksi ”henkilöstön kehittäjä”. Ja sitten otan yhteyttä henkilöihin, joiden työhön eivät millään lailla liity minkäänlaiset mediayhteydet. Joita kukaan ei ole minulle suositellut ja jotka eivät aiheen puolesta tule annettuina juttuun haastateltaviksi. Tällä tavalla olen löytänyt aivan erityisen hyviä haastateltavia – kuten myyntijohtajien, esimiesten, maanviljelijöiden, arkkitehtien, luontokuvaajien joukosta. En muista koskaan katuneeni täysin summamutikassa löytämääni haastateltavaa.
Aina uudestaan hämmästyn sitä, miten helposti yleensä haastatteluihin suostutaan.
Joskus haastattelupyyntöihin toki suhtaudutaan nihkeästi – yleensä on kyse henkilöstä, joka työnsä puolesta olisi jutussa mukana. Ja kummasti nihkeät kieltäytymiset kasaantuvat. Kun saan nihkeän vastauksen esimerkiksi jonkin ketjun yksiköltä, saan seuraavaltakin – toisistaan tietämättä.
Joskus vastahakoisuus kertonee kuitenkin henkilökohtaisesta suhtautumisesta työn ulkopuolisiin työaikaa vieviin asioihin. Jonkin ammattiliiton lakimies saattaa kieltäytyä kertomasta jäsenistön ajankohtaisista vaikeuksista. Onneksi seuraava suostuu tilannetta valottamaan.
Haastattelutilanteet ovat taas asia erikseen, mitkä asiat vaikuttavat haastattelujen onnistumiseen. Ja hyvä muistaa, että vaikka haastattelusta jäisi jokin asia vaivaamaan, ei se tarkoita jutun epäonnistumista. Kaikki osapuolet saattavat itse juttuun olla varsin tyytyväisiä.
Mia Hemming on työskennellyt freelancer-toimittajana vuodesta 2006.