Suomen tiedetoimittajain liiton kevätkokous järjestettiin eduskunnan poikkeusmääräysten turvin verkkokokouksena  torstaina 22.4. klo 17.30.
Toimintakertomus v. 2020
STTL_tuloslaskelma 2020
Kevätkokous myönsi tili- ja vastuuvapauden hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Kokouksen jälkeen pidettiin kaksi mielenkiintoista esitelmää ja keskustelu. Puhujat ovat sosiologian yliopistonlehtori Anu Katainen Helsingin yliopistosta sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan professori, dekaani Juho Saari Tampereen yliopistosta. He puhuivat mediavälitteisesti jaetusta kokemuksesta. 

Anu Katainen on tutkinut mm. terveysvalistusta ja päihteidenkäyttöä. Vuonna 2020 hän kirjoitti sosiologiaa yleistajuistavaan Ilmiö-blogiin Ensitreffit alttarilla-ohjelmasta kaikkiaan 14 analyysiä. Mitä sosiologi näkee katsoessaan tosi-tv-sarjaa? Anu Katainen kuvaa kirjoitussarjaa näin: ”Sosiologinen katse kohdistuu yksilöiden yli ja läpi. Sarjan osallistujien ja tapahtumien nähdään edustavan jotain yleisempää ja yliyksilöllistä”. Hän toteaa toivovansa, että kirjoitusten kautta on välittynyt, miten kiehtova tosi-tv:n ja Ensitreffien maailma on. Kyse ei ole vain tv-viihteestä. ”Meille sosiologeille tosi-tv tarjoaa ikkunan moniin nykyelämän ilmiöihin, mutta lisäksi tosi-tv itsessään on kulttuurisena muotona kiinnostava ja tärkeä.”
 – Anu Katainen tutkimusportaalissa: https://researchportal.helsinki.fi/en/persons/anu-katainen
Juho Saari on tunnettu julkinen keskustelija, joka tieteellisen uransa rinnalla työskennellyt mm. sosiaali- ja terveysministeriössä, istunut monissa työryhmissä sekä kirjoittanut lukuisia kirjoja mm. köyhyydestä. Vuonna 2020 Saarelta ilmestyi kirja Kuuluisan kuoleman varjo, jossa hän tutkii Isojoella vuonna 1953 murhatun Kyllikki Saaren tapausta sosiologin silmin. Materiaalina on mm. valtava lehtileikearkisto, joka kertoo paitsi journalismista ennen Lex Hymyä, myös ajan henkeä. Saaren mukaan murha teki näkyväksi rationalisoituvan yhteiskunnan irrationaalisen puolen, joka ”uskoo uskomattomaan ja tukeutuu tuntemattomaan”. Satunnaisten tiedonsirpaleiden varassa iihmiset rakentavat tapahtumista omasta mielestään uskottavia tulkintoja, joita jaetaan niin naapureille, viranomaisille kuin mediallekin. Syntyy todellisuudesta irrallinen jaettu todellisuus, joka voi auttaa ihmisiä selviytymään pelon ja epävarmuuden keskellä.
– Ylen juttu kirjasta 20.9.2020: https://yle.fi/uutiset/3-11566553
– Juho Saari Wikipediassa: https://fi.wikipedia.org/wiki/Juho_Saari

Vuosikokous

Aika: torstai 22.4.2021 klo 17.30
Paikka: Teams-etäyhteys
ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Kokouksen järjestäytyminen
  3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  4. Ilmoitusasiat
  5. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen
  6. Vuoden 2020 tilinpäätöksen vahvistaminen ja tilintarkastajien lausunto
  7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja tilivelvollisille
  8. Kokouksen päättäminen