Suomen tiedetoimittajain liiton julkaisu

Näin selvitys tehtiin

Visa Noronen

Tavoitteena oli selvittää, miten eri yliopistot kertovat muissa kuin itse hallinnoimissaan kanavissa yliopistoissa tehdyn tutkimuksen tuloksista. Tarkoitus ei siis ollut selvittää yliopistojen saamaa näkyvyyttä yleisesti.
Uutisseurantapalvelun avulla otetiin seurantaan kaikki suomalaiset verkkouutissaitit 1.1.-31.12.2016 väliseltä ajanjaksolta. Tämän jälkeen lähteistä poistettiin kaikki yliopistojen ja ylioppilaskuntien omat sivut ja niiden julkaisemat mediat. Hausta poistettiin myös tiedotejakelupalvelut, kuten STT Info ja epressi. Hausta poistettiin myös lähteet, jossa julkaistiin erilaisia pöytäkirjojan ja hankeilmoituksia sekä Finlex.
Maksumuurien takana olevista jutuista etsittiin yliopistojen nimeä ja tutkimuksen tekemiseen liittyvää hakusanaa otsikosta ja ingressistä, kun taas ilmaisjutuista sanat haettiin koko jutuista.
Seurannassa etsittiin yliopistojen nimiä silloin, kun ne esiintyvät uutisssa, joissa esiintyy Tutkimu-, väitö-, väittel-, väitell-, selvit-, analy-, tutkimustulo-, seurantatutkimu-, suomalaistutkim-, tutkit-, löysi-, löytän-, keksi- ja paljast-alkuinen sana. Haaviin ei otettu esimerkiksi uutisia, jossa yliopiston nimi esiintyi vain sanan tutkija kanssa. Tällä pyrittiin vähentämään ns. päivystävä dosentti -tyyppisiä juttuja ja rajaamaan aineistoa juttuihin, jossa tutkija ei arvioi yleisesti asioita vaan tavalla tai toisella kertoo tutkimuksen tulokseen perustuvasta tiedosta.
Annetuilla hakusanoilla joukossa on edelleen jonkin verran tutkijoiden yleisiä haastatteluja, jotka eivät liity tämän omaan tutkimukseen, mutta juttuja on selkeästi vähemmän ja haku on tältä osalta samanlainen kaikkien yliopistojen osalta. Tarkkojen juttumäärien sijasta tuloksissa onkin keskeisempää suhtautua lukuihin suuntaa antavina ja vertailla niiden avulla yliopistojen tuloksia keskenään.
Juttujen joukossa on myös yliopistojen leikkauksiin liittyviä uutisia, mutta ne ovat uutisista hyvin pieni vähemmistö.
Selvityksessä käytetyt yliopistojen opiskelijamäärät perustuvat Tilastokeskuksen tietoihin yliopistojen opiskelijamääristä vuonna 2015.
LUE MYÖS: Turun yliopisto kunnostautuu viestintävertailussa

Julkaistu

28 tammi, 2017

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)