Pseudotiede — harhaista kvasitiedettä

Petri Paavilainen: Tieteen valepuvussa. Mitä pseudotiede on ja miksi siihen uskotaan
Gaudeamus 2023
333 sivua

Pseudotiede on poikkeuksellisen väärää, harhaanjohtavaa ja epäluotettavaa. Pseudotiede jäljittelee tieteen auktoriteettia ja matkii sen terminologiaa. Niissä on usein logia-loppu (esim. astrologia, parapsykologia, grafologia, skientologia ym.). Kreikan logia tarkoittaa oppia. Kirjassa käsitellään myös kreationismia ja antroposofiaa. Tieteellisistä väärennöksistä ja huijauksista on paljon esimerkkejä.

Petri Paavilainen on dosentti ja kognitiivisen neurotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopiston psykologian ja logopedian osastossa. Kirja on perusteellinen katsaus siitä, mitä on tiede, tieteenfilosofia ja tieteellinen tutkimusmenetelmä. Selittämällä hyvää tiedettä Paavilainen pystyy tarkastelemaan sen kääntöpuolta, pseudotiedettä. Pseudotieteestä on alettu puhua 1800-luvun puolivälissä. Se on valetiedettä ja näennäistiedettä. Se on jotain, joka esiintyy tieteenä mutta jonka väitteisiin ei voi luottaa.

Alkemiassa etsittiin keinoja muuttaa metalleja kullaksi. Ufotutkijoilla on erilaiset selitykset kuin tähtitieteilijöillä. Väite, että planeetat vaikuttavat ihmisen persoonallisuudenpiirteisiin, on pseudotieteellinen. Sen paikkansapitävyydestä ei ole näyttöä. Väite on keskeinen astrologian oppijärjestelmässä. Homeopatia ei ole esittänyt kemiallista mekanismia, johon valmisteiden teho perustuisi.

Ihmiskunta on kohdannut lukemattomia ilmiöitä, joita on ensin pidetty yliluonnollisina, mutta joita tiede on myöhemmin pystynyt selittämään luonnollisin syin. Ovatko selvännäkö tai ennalta tietäminen yliluonnollisia vai luonnollisia ilmiöitä, joita ei vielä, mutta ehkä myöhemmin, pystyttäisiin selittämään? Parapsykologit puhuvat yliluonnollisen sijasta usein mieluummin paranormaalista.

Yhdysvaltalainen tieteenfilosofi Larry Laudan on puolestaan kumonnut pseudotiedeilmiön. Hänestä pseudotiede on vain huonoa tiedettä. Se ei ole oma kategoriansa. Rajanveto tieteen ja pseudotieteen välillä on pseudo-ongelma. Kunkin tieteenalan tutkijat voivat sitä selvittää omalta alaltaan, tieteenfilosofit eivät voi siitä päättää. Pseudotiedeväitettä käytetään helposti leimakirveenä kilpailijoita vastaan.

Katri Karasma

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)