Mikko Tikkanen   Aikaisemmin yliopistotutkija alasta riippumatta koki kai kuuluvansa johonkin, mitä kutsuttiin älymystöksi tai oppineistoksi. Nykyään älymystön roolin yhteiskunnassa on ottanut luova luokka. Älymystön ja luovan luokan ero on siinä, että älymystö...

lue lisää