Saattohoito, hyvä kuolema ja eutanasia – Huuhkajien iltapäivätilaisuus

Hyvä kuolema on Juha Hännisen aiheena Huuhkajien iltapäiväkahveilla keskiviikkona 15.3. klo 15–17 Tieteiden talolla.

 

LT Juha Hänninen on toiminut pitkään Terhokodin ylilääkärinä. Viimeiset kaksi vuotta hän on lisäksi vetänyt Yhteisvastuukeräyksen Hyvä kuolema-projektia, jonka tavoitteena on hyvän saattohoidon kehittäminen ja ulottaminen kaikille sitä tarvitseville. Hänninen on myös julkisesti ilmoittanut kannattavansa eutanasiaa. Kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta tulee kevään aikana Eduskunnan käsittelyyn.

Tule mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

(Huom: Tilaisuus järjestetään tällä kertaa poikkeuksellisesti keskiviikkona)

 

ILMOITTAUDU viimeistään 11.3.2015: LINKKI

 

Taustaksi:

Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen neuvottelukunnan, Etenen, määritelmä eutanasiasta: “Eutanasia tarkoittaa tarkoituksellista, aktiivista tointa potilaan elämän lopettamiseksi silloin, kun potilas toistuvasti ja harkitusti sitä pyytää sietämättömän kärsimyksen ja parantumattoman sairauden vuoksi. Aktiivisessa eutanasiassa annettu lääkeaine tuottaa välittömän kuoleman.

LÄHDE: Etene: Kannanotto: “Ihmisarvo, saattohoito ja eutanasia” (2011)

http://etene.fi/documents/1429646/1556028/Kannanotto+eutanasiasta.pdf/e73d02db-015e-4945-8258-0e1d9ae6510a

 

Lääkäriliitto on juuri julkaisut medialle eutanasia-keskusteluun liittyvää terminologiaa. Terminologiakatsauksen on koonnut LL,TK Kalle Mäki, joka on Suomen Lääkäriliiton eettisen neuvottelukunnan jäsen.

Elämän lopun hoidon ja toimenpiteiden keskeiset termit:

Saattohoito ja palliatiivinen hoito

Saattohoito on kuoleman sallimista. Saattohoito on se osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu kuoleman läheisyyteen viimeisille elinviikoille tai kuukausille.

Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jota annetaan, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Se on elämänlaatua tukevaa kokonaishoitoa, jossa keskeistä on kivun ja muiden oireiden lievitys sekä psyykkisten, sosiaalisten ja eksistenstiaalisten/hengellisten tarpeiden huomioon ottaminen.

Hyvää saattohoitoa on osata luopua oikea-aikaisesti elämää ylläpitävistä hoidoista, kun ne eivät enää hyödytä potilasta vaan pikemminkin aiheuttavat kärsimystä.  Palliatiivinen sedaatio on osa saattohoitoa.

Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha

Eutanasia ja lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittavat kuoleman tarkoituksellista tuottamista. Eutanasialla tarkoitetaan ”lääkärin tarkoituksellisesti suorittamaa potilaan surmaamista lääkkeitä antamalla tämän toistuvasta, vapaaehtoisesta ja oikeustoimikelpoisesta pyynnöstä”.

Lääkäriavusteinen itsemurha tarkoittaa tekoa, jossa ”lääkäri antaa apua henkilölle tämän vapaaehtoisesta ja kompetentista pyynnöstä itsemurhan suorittamiseksi saattamalla lääkkeitä yms. henkilön käyttöön, jotta tämä voi itse ne ottaa”.

Pidempi katsaus terminologiaan löytyy Lääkäriliiton nettisivuilta pdf-muodossa: https://www.laakariliitto.fi/liitto/etiikka/elaman-lopun-hoidon-terminologia/