Tiedekasvattajien katse kohti ääretöntä

Jukka Laajarinne, Mari Luoma: Mahdottoman suuri puu. Tarina äärettömästä. Gaudeamus 2020.

Haastavassa ja uraauurtavassa kirjassa yritetään nivoa suuria filosofisia ja matemaattisia kysymyksiä äärettömyyden olemuksesta upeilla värikkäillä kuvilla säestettyyn alle kymmen vuoden ikäisille suunnattuun seikkailukertomukseen. Kirja onkin ideoitu yhdessä Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskuksen asiantuntijoiden kanssa.
Puu on hyvä lähtökohta, onhan loputtomasti oksiin haarautuva puumalli yksi perusmalleista monilla aloilla biologiasta matematiikkaan. Kirjassa korkeimmalla olevat oksat hipovat ääretöntä, tuntematonta todellisuutta, josta emme tiedä mitään, emmekä kömpölöine käsitteinemme ehkä koskaan tule mitään tietämäänkään.
Kirjassa kohti latvaa ja äärettömyyttä tavoittelevia oksia matkaa tekevät oudot pikkuotukset, kuten nyhäjumit ja hapsijäärät. Näiden ja muiden kummajaisten esittelyssä upea kuvitus pääsee oikeuksiinsa.
Jotkut kirjan otusten pohtimista kysymyksistä ovat tuttuja jo antiikin filosofeilta. Filosofi Zenon osoitti miten paradoksaalista on jonkin asian osiin jakaminen: jos haluan kävellä vaikka metrin, minun on käveltävä ensin puoli metriä ja sitä ennen puolet puolesta metristä, ja sitä ennen puolet puolesta — loppumattomiin, enkä näin koskaan pääse perille, metriin.
Tosin kirjassa tämä paradoksi jää hieman irralliseksi heitoksi, eikä ongelmaa kytketä pitkään keskusteluun ja ratkaisumalleihin, joita siihen on vuosisatojen kuluessa esitetty.
Hyvää, etenkin ihmettelyyn taipuvaisia lapsia ajatellen, kirjassa on se, että matkustajat jäävät kyselemään ja ihmettelemään äärettömyyttä. Kirjan motto on myös antiikista: viisain tietää varmasti vain sen, että ei tiedä mitään.

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)