Pikkuveljien MyData

Minna Ruckenstein

Mitä jos ihmisellä olisikin pääsy itseä koskevaan digitaaliseen tietoon ja hän saisi käyttää sitä edistääkseen omia tavoitteitaan? Iso veli ei valvoisi vaan pikkuveljet ohjautuisivat omista lähtökohdistaan ja itselleen mielekkäillä tavoilla, ja yhteiskunta vielä tukisi tätä toimintaa.
Esimerkiksi terveydenhuollon kentällä se tarkoittaisi toiminnan painopisteen muutosta. Nykytilanteessa ihminen on terveydenhuollon asiakas, joka saa hoitoa yksittäisiin vaivoihin ja sairauksiin. Lääkäriä ei yleensä kiinnosta mitä potilas tekee vastaanoton ulkopuolella.
Asiakas jättää digitaalisia jälkiä lukuisiin eri paikkoihin: tieto on hajanaista ja hajallaan. Hoidettavan näkökulmasta on ongelma, jos lääkäri ei tarvittaessa saa kokonaiskuvaa hänen tilanteestaan. Asiakas on ehkä juossut lääkärillä useita kertoja saman vaivan takia. Päihteidenkäyttöön ei puututa ennen kuin katkaisuhoito on ainoa mahdollisuus.
Jos mitattaisiin hoidon todellisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin, ammattilaisten pitäisi kiinnostua ihmisen kokonaistilanteesta. Heidän pitäisi tietää siitä enemmän ja käyttää tietoa tehokkaasti. Eri ammattien ja potilaan oman tiedon väliset raja-aidat kaatuisivat ja hoidon keskiössä olisi aina ihminen.
Vastailmestynyt MyData raportti kuvaa ihmiskeskeisiä tapoja käyttää ja siirtää luotettavasti henkilökohtaista tietoa. Tieto voi olla esimerkiksi terveystietoa, ostostapahtumia, luottokortin käyttöä tai liikkumista koskevaa tietoa, jota ihminen voi hyödyntää joko suoraan tai jakamalla sen edelleen haluamallaan tavalla.
MyData on askel suuntaan, jolloin ihmisestä tulee aidosti yhteiskunnallisen toiminnan ja talouden keskipiste. Visiona on, että teknologia ja tietoaineistot mahdollistavat talouden ja yhteiskunnan painopisteen muuttamisen.
MyDatalle antautuminen vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta kykyä katsoa pitkälle tulevaisuuteen. MyData edistää henkilötiedon avoimuutta tavalla, joka on monille organisaatioille täysin outo asia.
Kun asiaa katsoo kuluttajan tai kansalaisen näkökulmasta MyDatan edut ovat ilmeiset. Nykytilanteessa tietoa kerätään liiaksi yritysten ja organisaatioiden ehdoilla ja tavalla, joka on yksilön hallinnan ulkopuolella. Kerätyt tiedot voivat vuotaa tai niitä voidaan käyttää ihmisiä vahingoittavalla tavalla. Menetys on myös se, että olemassa oleva tieto jää hyödyntämättä.
MyData -käytäntöjen avulla hyväksynnän tietojen hyödyntämiseen voi pyytää ihmiseltä itseltään. Yritykselle on edullisempaa, kun kaikkeen henkilötiedon käsittelyyn ei tarvita juristia. Ihmiskeskeinen data-ajattelu luo mahdollisuuksia markkinoiden uudelleenmärittelylle ja eri tahojen yhteistoiminnalle. Tietoaineistojen avulla voi luoda ajantasaiseen palautteeseen, suositteluihin tai mittauksiin perustuvia järjestelmiä, joiden avulla ihmiset ja organisaatiot voivat oppia itsestään, muokata toimintaansa ja keskittyä olennaiseen. Miltä näyttäisi lastensuojelukoneisto, joka keskittyisi yksinomaan lasten ja nuorten hyvinvointiin?
Suomalaisia insinöörejä syytetään usein ihmisen unohtamisesta. Teknologian kehittäjiä voi osaltaan soimata julkisen sektorin digitaalisten palveluiden kalleudesta ja surkeasta käytettävyydestä.
MyDataan sitoutuneet teknologiataiturit tekevät kuitenkin jotakin muuta. He edistävät ihmislähtöistä taloutta ja raivaavat tilaa toisinajattelulle.

Lue myös:

Millaista kaupunkia purkamalla rakennetaan?

Millaista kaupunkia purkamalla rakennetaan?

Helsingin Sanomat uutisoi tammikuun alussa Helsingissä käynnissä olevasta rakennusten purkubuumista, jossa ydinkeskustan rakennuksia ja kokonaisia lähiökortteleita puretaan uudisrakentamisen alta. Jutun mukaan purkuhankkeita perustellaan usein vaikeuksilla sovittaa...

Mikä erottaa tiedetoimittajan tekoälystä?

Mikä erottaa tiedetoimittajan tekoälystä?

Lähteiden merkitsemisestä populaareissa tietoteksteissä on käyty nyt ennennäkemättömän avointa keskustelua Maria Petterssonin Suomen historian jännät naiset -kirjan kirvoittamana.   Keskustelua seuratessa en ole voinut välttyä vertaamasta sitä pohdintaan, jota...

Mitä saat, kun lähdet sote-alalta?

Mitä saat, kun lähdet sote-alalta?

Sote-alan kriisi jatkuu. Mediassa näkyy yhä enemmän ammattilaisten, asiakkaiden ja kansalaisten huolestuneita puheenvuoroja. Kriisi tulee yhä julkisemmaksi ja muuttuu sote-organisaatioiden sisäisestä ilmiöstä koko kansan puheenaiheeksi. Myös media tekee töitä...