Faktantarkistuksesta kiinteä osa toimitustyötä

Heikki Kuutti

Faktantarkistus on keskittynyt pitkälti poliitikkojen julkisuudessa esittämiin sanomisiin ja väitteisiin, ja tarkistamista tekevät pääsääntöisesti toimitusten ulkopuoliset tahot. Toimitusten itse käyttämien faktojen tarkistuksesta osana julkaistavaa juttua on kuitenkin tulossa entistä kiinteämpi osa toimitustyötä ja laadunvarmistusta. Tätä vaatii median uskottavuuden ja yleisön luottamuksen ylläpitäminen.

Kyse ei ole pelkästään jutun yksittäisistä tiedoista, vaan myös siitä, ettei käsiteltävästä juttuaiheesta puutu mitään olennaista. Toimituksille on tärkeää myös oman toiminnan läpinäkyvyys. Toimitusten olisi hyvä tuoda esiin omat epäilynsä niistä tiedoista, joiden paikkansapitävyydestä se ei ole pystynyt varmistamaan, mutta joita on kuitenkin syytä käsitellä jutussa.

Olennaista faktojen tarkistamisessa on löytää riittävästi luotettavia lähteitä. Niiden pitäisi olla dokumenttipohjaisia, sillä faktojen tarkistamisessa ei voida luottaa yksin ihmisiin ja heidän sanomisiinsa. Vaikka itse jutulta ei voida vaatia objektiivisuutta, sen sisältämien faktojen on oltava sellaisia.

Faktojen tarkistuslista on pitkä. Varmistusta vaativat esimerkiksi henkilöitä koskevat tiedot, heidän lausumansa ja sanavalintansa, tieteelliset ja tekniset selitykset, tuotekuvaukset ja kuva-aineistot. Tarkistamista vaativat niin yksittäisiä ihmisiä kuin laajempia asioita koskevat totuudet. Toimittajien olisi tarkistettava myös jo aiemmin tarkistamansa tiedot ja jopa tiedot, joiden toimittaja on tiennyt olevan totta!

LINKKI: Fact checking: The future of journalism

Kannen kuva: Tapani Niemi

Pääkirjoitus

Ulla Järvi: Kyynel lehmän kylkeä vasten

ÄÄNI ÄÄNETTÖMILLE

Tapani Niemi: Saako tiedejournalisti essehtiä? Osa I

RAHKASAMMALEITA JA PERINNEKASVEJA

Eeva Pitkälä: Idästä saapui valloittaja
Arja-Leena Paavola: Perinnekasvien geeneillä taataan tulevaisuuden ruokaturvaa
SOTA-AJAN VIESTEJÄ JÄLKIPOLVILLE

Kalle Virtapohja: Pekka Peitsen karmea kankkunen
Päivi Kapiainen-Heiskanen: Muisti tuo sodan iholle

TEKSTIEN SISÄLLÄ

Aki Petteri Lehtinen: Kuinka tiedeteksti käsitetään
Aki Petteri Lehtinen: Kritiikki edistää ymmärrystä – kunhan kohteena on teos eikä ihminen
APURAHAHAKU MIELESSÄ

Annu Kekäläinen: Hakisinko apurahaa?

Kirjat

Arja-Leena Paavola: Hämmentävä pamfletti korona-ajasta
Pekka Wahlstedt: Hyödyn aikakausi Turun Akatemiassa
Pekka Wahlstedt: Tietopaketti mielen sairauksista
Pekka Wahlstedt: Tutkiva mielikuvitus tutkijan käytössä

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin