Freelancerin kaksoisrooli on rahakysymys

Heikki Kuutti

Tieteestä kirjoittavat freelance-toimittajat toimivat usein kaksoisroolissa. Työn toteuttamisesta maksaa jutun kohde ja julkaisemisesta jutun ostava tiedotusväline. Taustalla vaikuttaa ennen kaikkea raha. Jutun tekeminen saattaa edellyttää freelancerilta merkittäviä matka- ja majoituskuluja, joista hän ei voi erikseen laskuttaa jutun ostavaa tiedotusvälinettä.

Toiminnan aiheuttamat ristiriidat journalistiselle riippumattomuudelle ovatkin ilmeiset. Uskottava selviytyminen asiassa edellyttää tilanteiden ennakointia ja yhteisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä. Rajan vetäminen hyväksyttäville ja ei-hyväksyttäville menettelytavoille on kuitenkin vaikeaa ja riippuu merkittävästi yksittäisistä tapauksista ja jutun faktoista. Monessa välineessä ei tiedustella tarkemmin freelancerin kuluista, pohdita mahdollisia riippumattomuusongelmia tai olla ylipäätään kiinnostuneita siitä, kuinka freelancer on toteuttanut tarjoamansa jutun. Toimituksilla ei ole useinkaan kirjallisia ohjeistuksia juttutaustojen selvittämiseksi.

Vaikuttaako juttuaiheen valinnan ja toteuttamisen taustalla jokin salattu motiivi, josta ei tiedä sen paremmin juttua ostava toimituspäällikkö kuin sitä lukea yleisökään? Eettisesti tärkeä kysymys onkin oman toiminnan läpinäkyvyys ja se, kuinka avoimesti jutun tiedonhankintaa pitäisi perustella lukijoille. Asioiden julkistaminen ei välttämättä synnyttäisi paheksuntaa ja voitaisiin ymmärtää välttämättömäksi osaksi jutun toteuttamista, kun lukijat samanaikaisesti pystyisivät tutustumaan jutun sisältöön.

Seminaarissa korostettiin, että juttukohteen taloudellisella tuella ei välttämättä ole merkitystä jutun sisältöön. Asiasta kokemuksia hankkineet freelancerit itse korostivat vahvan journalistin näkökulman säilyttämistä jokaisessa jutun teon vaiheessa.

Jokaisen jutun taustalla kuitenkin liikkuu rahaa, joka on aina peräisin jostakin. Freelancerin ohella myös jutun toimeksiannosta sopinut toimitus saattaa tavoitella jutun kohteen suosiota.

LINKKI: Conflicts of interest for freelance science journalists

Kannen kuva: Tapani Niemi

Pääkirjoitus

Ulla Järvi: Kyynel lehmän kylkeä vasten

ÄÄNI ÄÄNETTÖMILLE

Tapani Niemi: Saako tiedejournalisti essehtiä? Osa I

RAHKASAMMALEITA JA PERINNEKASVEJA

Eeva Pitkälä: Idästä saapui valloittaja
Arja-Leena Paavola: Perinnekasvien geeneillä taataan tulevaisuuden ruokaturvaa
SOTA-AJAN VIESTEJÄ JÄLKIPOLVILLE

Kalle Virtapohja: Pekka Peitsen karmea kankkunen
Päivi Kapiainen-Heiskanen: Muisti tuo sodan iholle

TEKSTIEN SISÄLLÄ

Aki Petteri Lehtinen: Kuinka tiedeteksti käsitetään
Aki Petteri Lehtinen: Kritiikki edistää ymmärrystä – kunhan kohteena on teos eikä ihminen
APURAHAHAKU MIELESSÄ

Annu Kekäläinen: Hakisinko apurahaa?

Kirjat

Arja-Leena Paavola: Hämmentävä pamfletti korona-ajasta
Pekka Wahlstedt: Hyödyn aikakausi Turun Akatemiassa
Pekka Wahlstedt: Tietopaketti mielen sairauksista
Pekka Wahlstedt: Tutkiva mielikuvitus tutkijan käytössä

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin