Metodikaan ei ole puolueeton

Pekka Wahlstedt

Toivo Salonen & Seppo I. Sotasaari ( toim.): Ajatuksia tutkimiseen. Metodisia lähtökohtia. Lapin yliopisto 2015. 285 s.

Helposti ajatellaan että tieteen metodit ovat vain puolueettomia teknisiä välineitä, joilla uutta hankitaan. Kuitenkin jokainen avain sopii johonkin tiettyyn lukkoon ja avaa jonkin tietyn oven. Luonnontieteen menetelmä on näin vain yksi avain ja avaa oven tai ikkunan, josta maailma näyttäytyy mekaanisena koneistona.

Positivismi aikoinaan julisti kausaalisen luonnontieteen menetelmän ainoaksi oikeaksi ja uskoi, että ihmistieteidenkin on omaksuttava se, jos aikovat edistyä luonnontieteiden tavoin.

Kirjan ensimmäisessä artikkelissa nostetaankin heti esiin tieteen arvosidonnaisuus , josta luonnontieteetkään eivät ole riippumattomia.

Luonnontieteessäkin tutkimisen kannustimena ovat olleet maailmankatsomukselliset ja esteettiset tekijät. Etenkin matematiikassa kaunis yksinkertaisuus ja harmonia ovat tarjonneet tutkijoille esteettisiä elämyksiä ja innoittaneet tutkimaan lisää.

Tähän voisi lisätä, että Newtonin, Darwinin ja Einsteinin kaltaisille tutkijoille on totuuden etsiminen ja maailmankaikkeuden rakenteiden ymmärtäminen ollut suurin kannustin.

Kirjoituksessa ollaankin huolissaan siitä, mitä teknisen ja taloudellisen hyödyn tavoittelun nouseminen tärkeimmäksi päämääräksi ja teoreettisen tutkimuksen valjastaminen pelkästään hyödyn välineeksi tekee tieteelle pitemmällä tähtäimellä.

Muissa kirjoituksissa nostetaan metodeiksi muun muassa tutkijan ruumiillisuuden huomioiva Merleau Pontyn kehittämä ruumiinfenomenologia, Oswald Spenglerin kirjassaan Länsimaiden perikato käyttämä runollinen ja esteettinen eläytyminen, ja osoitetaan, että jopa poliitikkojen retoriikasta on hyötyä tutkijoille.

Tiede onkin politiikan retoriikkaa käsittelevälle kirjoittajalle enemmän kenttä avoimelle ja ennustamattomalle keskustelulle ja väittelylle kuin joukko valmiiksi hiottuja teorioita. Debatin kentällä ei myöskään pärjää vain yhtä metodia käyttämällä. Ajatuksia tutkimiseen -kirja tarjoaa tähän tarkoitukseen monipuolisen työkalupakin.

Kannen kuva: Mikko Suominen

Pääkirjoitus

Heljä Salonen: Enemmän särkeä ja järkeä

VIESTINNÄN KALTEVALLA JA LIUKKAALLA PINNALLA


Mikko Suominen: Jäällä – vältä, varo vai viihdy?
Ulla Järvi: Kuuntele Jussi Valtosen puhe: Havaintoja ja illuusioita
Aki Petteri Lehtinen: Vastaiskujen vastaiskut – Entä kun tutkijat selittävätkin aiheensa itse?
Sanna Kivimäki: Tiede – viestijöiden ja toimittajien yhteismaa
Arja-Leena Paavola: Korona-aika kannusti museoita podcastien tekoon
”PYRITÄÄN RAPAUTTAMAAN MUN USKOTTAVUUTTANI TOIMITTAJANA”


Mari Heikkilä: Toimittajien häirintä on ongelma, johon pitää puuttua

NAISTEN HISTORIA ON MUUTAKIN KUIN TARINOINTIA


Päivi Kapiainen-Heiskanen: Alkuperäislähteillä myytit murtuvat – Helena Ruuska ja Minna Maijala ottivat tutkijan asenteen kohteisiinsa
Teuvo Peltoniemi: Maggie Walz – varhainen amerikansuomalainen suffragetti

AJASSA LIIKKUVAA


Niklas Bengtsson: Dopamiinipaukku kauhukirjallisuutta
Sanna Kivimäki: Vähin äänin vaikuttaa – Tieteen ja taiteen liitto näyttämöllä

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin