Miksi koulumme on niin hyvä?

Pekka Wahlstedt

Hannu Simola: Koulutusihmeen paradoksit. Esseitä suomalaisesta koulutuspolitiikasta. Vastapaino 2015 421s.

Koulutus on muuttunut voimakkaasti parin vuosikymmenen aikana globalisaation, tietotekniikan ja eritoten talouden voittokulun myötä. Jopa kouluja ja yliopistoja johdetaan kuin liikeyrityksiä, mikä näkyy tiukoissa tulosvaatimuksissa ja ankarassa arviomisessa ja rankinglistoissa.

Kasvatussosiologian professori Hannu Simola löytää nykyisestä koulutuksesta lukuisia paradokseja, joita hän analysoi kirjassaan. Analyysin apuna hän käyttää Pierre Bordieuta ja Michel Foucaultia.

Yksi paradoksi on, että samaan aikaan kuin oppilasmäärät, luokkahuoneet ja laitokset kasvavat ja opettajien työmäärä on polttamassa heidät loppuun, julkisessa koulupuheessa hehkutetaan, miten uudessa koulussa jokainen oppilasyksilö ja tämän tarpeet huomioidaan, toisin kuin vanhan massakoulun aikoina.

Simola hyödyntää Foulcaultin näkemystä uudesta positiivisesta, tuottavasta ja hienovaraisesta vallasta, ja toteaa, että ylevien puheiden on tarkoitus peittää karu todellisuus. Monet opettajat itsekin uskovat puheisiin ja syyttävät väsymisestään tai loppuunpalamisestaan omaa kyvyttömyyttään.

Traagisen paradoksaalista on, että myös yliopistolaiset professoreja myöten uskovat, että muutokset ovat välttämättömiä ja vaihtoehdottomia, vaikka niiden takana ovat jumalan tai kohtalon sijasta raadolliset taloudelliset intressit.

Suurin ja aidosti positiivinen paradoksi on, että Suomen Pisa-menestyksen takana ei ole taloudellinen tehokkuusajattelu, vaan päinvastoin
aito usko koulutuksen, huolenpidon ja keskinäisen kunnioituksen voimaan.

Simola kiteyttää menestyksen reseptin toteamalla, että Suomen kahden suuren menestystarinan, Nokian ja peruskoulun, taustalla ovat samat perustekijät: matalat hierarkiat, vähäinen kontrolli ja työntekijöiden vapaus toteuttaa itseään ja kutsumustaan.

Tiedetoimittaja 4/2020


Kannen kuva: Vesa-Matti Väärä

Pääkirjoitus

Tuukka Tammi: Monikasvoinen tiedetoimittaja on valpas otus

SUURAPURAHALLA KUVATAAN ELÄIMEN TUNTEITA

Ulla Järvi: Haluatko tietää, mistä sika nauttii?
Ulla Järvi: Saparon kertomaa
EUROOPPALAISTA ELÄMÄÄ KORONAN VARJOSSA

Sanna Kivimäki: Berliinin Falling Walls täynnä tulevaisuutta ja toivoa – myös etänä
Päivi Kapiainen-Heiskanen: Sukupuoli ja -polvi korostuvat eurooppalaisten etätyökokemuksissa
Aki Petteri Lehtinen: Elämän monet mahdollisuudet

TEKIJÄINOIKEUKSILLA VOI MYÖS KIKKAILLA

Päivi Kapiainen-Heiskanen: Tiedätkö, kuka laskuttaa kuvistasi?

KENEN EHDOILLA PUHUTAAN SEKSITYÖSTÄ?

Salla Nazarenko: Puhe seksityöstä on puhetta etuoikeuksista
Näin sen luin

Aki Petteri Lehtinen: Viisautta rakastavat naiset

Kirjat

Aki Petteri Lehtinen: Drugs, please
Aki Petteri Lehtinen: Aivojen sopukoista
Pekka Wahlstedt: Yhteinen kieli ei takaa yhteistä ymmärrystä
Pekka Wahlstedt: Selviytymistarinoita uupumuksesta
Pekka Wahlstedt: Tiedekulman pokkari avaa vallan umpisolmuja

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin