Tieteen vapauden ja sananvapauden ytimessä

Väliverronen, Esa; Ekholm, Kai (toim.): Tieteen vapaus & tutkijan sananvapaus. Vastapaino 2020. 360 s.

Kaikki tieteestä vähänkin kiinnostuneet tietävät, että tutkijoita uhkaillaan ja painostetaan kuin keskiajalla etenkin sosiaalisessa mediassa. Tiedossa myös on, että uuden vuoden 2010 voimaantulleen uuden yliopistolain myötä ulkopuoliset tahot, poliittiset ja etenkin taloudelliset, ovat ulottaneet intressinsä alma materiin sen hallitusta myöten.
Ulkopuoliset tahot kuristavat akateemista vapautta, mutta aihetta on kuitenkin tutkittu vähän. Tämä niin aiheiden kuin tieteenalojen ja tutkijoiden puolesta monipuolinen ja perusteellinen teos paikkaa puutteen, ja selkeään kirjaan voivat tarttua myös akateemisen maailman ulkopuoliset lukijat.
Tosin joistain aiheista kirja ei saa juuri uutta irti. Esimerkiksi uuden yliopistolain mukanaan tuomista ongelmista ja alma materin muuttumisesta yritysyliopistoksi ilmestyi kaksinumeroinen luku kirjoja ennen ja jälkeen lain voimaantulon.
Myös vihapuheesta on puhuttu paljon, mutta toisaalta kirja neuvoo miten kohdata rajuja ja provosoivia hyökkäyksiä. Tärkeintä on pysyä tyynenä ja saada yhteisöltä tukea.
Kiintoisimmat ja uusia ikkunoita avaavia ovat yliopiston ja median törmäysten ja sotkujen setvimiseen keskittyvät artikkelit.
Ongelmallista on, että asiat, jotka ennen ratkaistiin ja kuuluu ratkaista tieteen sisäpiirissä itsekorjautuvuuden-periaatteen mukaisesti, ovat nyt yhä enemmän siirtyneet julkiseen keskusteluun, sanomalehtien palstoille.
Vaarallista tämä on etenkin marginaalisilla ja yhteiskunnallisilla aloilla kuten naistutkimuksessa ja vastaavissa. Kirja ottaa esimerkkitapaukseksi vuonna 2018 ilmestyneen Vastapainon kustantaneen Marjo Liukkosen väitöskirjan Hennalan naismurhat 1918. Raadollisia tosiasioita esiin nostanut kirja teilattiin monissa sanomalehdissä ”feministiseksi propagandaksi”. Keskustelu liikkui kuitenkin myös metodologisissa ja muissa perinteisesti tiedeyhteisön sisälle kuuluneissa kysymyksissä.
Ongelma on että populistinen ja retorinen kannanotto sekoittuu tieteellisen argumentoimisen kanssa — ja tieteeseen epäilevästi suhtautuvien asenteet vahvistuvat. Vastaavaa on tapahtunut muuallakin, esim. Yhdysvalloissa.
Tässä olisi tiedetoimittajille sarkaa. Tiedetoimittajahan toimii välittäjänä tieteen ja muun maailman välissä. Suurin osa tiedetoimittajista keskittyy luonnontieteisiin. Ne kyllä pärjäävät muutenkin, mutta humanistiset ja etenkin yhteiskunnalliset alat kaipaavat apua.

Käyt sä täällä usein?

Käyt sä täällä usein?

Pirjo Koskinen & Petri Nummi. Lisääntymisen vimma. Seksuaalivalinta ihmisellä ja muilla eläimillä. Art House 2021. Naisen orgasmia pidettiin pitkään mysteerinä paitsi makuuhuoneissa, myös tutkijoiden piirissä. Nyt näyttäisi tutkimuksen valossa siltä, että naisen...

Hämmentävä pamfletti korona-ajasta

Hämmentävä pamfletti korona-ajasta

Mikko Heikkilä, Mark Mallon, Merja Rantala, Venla Saalo ja Leena Valmu: Koronan kääntöpuoli. Särötär 2021. Maailman terveysjärjestö WHO julisti 11.3.2020 koronaviruksen aiheuttaman covid-19-epidemian pandemiaksi. Puolentoista vuoden ajan aihe on hallinnut medioita ja...

Tietopaketti mielen sairauksista

Tietopaketti mielen sairauksista

Leena Vähäkylä: Sairastunut mieli. Gaudeamus 2021 Vaikka fyysisiä sairauksia on onnistuttu vähentämään tieteen kehityksen ansiosta, mielen sairaudet vain pahenevat ja lisääntyvät uusien mielisairauksien diagnoosien myötä. Mielen ongelmista aikaisemminkin kirjoja...

Hyödyn aikakausi Turun Akatemiassa

Hyödyn aikakausi Turun Akatemiassa

Johan Sten: Kulta-aika - Valistus ja luonnontieteet Turun Akatemiassa. Art House 2021 Meidän aikaamme pidetään varsinaisena hyödyn aikakautena: kaikkea tiedettä ja filosofiaa myöten arvioidaan sen mukaan, miten paljon se tuottaa aineellista ja taloudellista hyötyä....

Kielen koukeroita

Kielen koukeroita

Anneli Kauppinen: Mistä kieli meihin tulee. Vastapaino 2020. Vanhemmat riemuitsevat, kun he kuulevat pienen lapsensa sanovan ensimmäisen sanansa. He eivät tule ajatelleeksi, että lapsi on omaksunut kieltä kohdusta saakka äitinsä kautta. Kieli on lähtökohtaisesti...

Mitä tarkoittaa neljäs sektori?

Mitä tarkoittaa neljäs sektori?

Pasi Mäenpää ja Maija Faehnle: Neljäs sektori ­– kuinka kaupunkiaktivismi haastaa hallinnon, muuttaa markkinat ja laajentaa demokratiaa. Vastapaino 2021. Kaikki tietävät kolmannen sektorin, mutta neljäs sektori on vieraampi. Miten se eroaa kolmannesta sektorista?...

Tekniikkaa ei voi filosofikaan sivuuttaa

Tekniikkaa ei voi filosofikaan sivuuttaa

Ilkka Niiniluoto: Tekniikan filosofia. Gaudeamus 2020, 184 s. Akateemikko Ilkka Niiniluoto aloittaa teoksensa omakohtaisella huomiolla. Vaikka hän on tekniikan taidoissaan keskinkertainen, hän huomaa aamulla sängystä noustessaan, aamiaista tehdessään ja lehteä...

Teknojätit television kimpussa 

Teknojätit television kimpussa 

Ritva Leino: Median valtaajat. Teknojätit ja käyttäjät ratkaisevat television tulevaisuuden. Into 2021. 60-luvulla televisio kokosi perheenjäsenet iltaisin ruudun ääreen. Kanavia oli kaksi ja ohjelmatarjonta säädeltyä. Nyt digitaalisen median aikana ihmiset ovat...

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)