Suomen tiedetoimittajain liiton julkaisu

Turun yliopisto kunnostautuu viestintävertailussa

Visa Noronen


Tiedeviestintätoimisto Mundis Communications on vertaillut Suomen yliopistojen tutkimustulosviestintää vuodelta 2016 eli sitä, miten hyvin yliopistot pystyvät kertomaan niissä tehdyn tutkimuksen tuloksista suurelle yleisölle. Selvityksen kohteena olivat suomenkieliset osumat eri medioiden verkkosivuilla. Sivuilta haettiin yliopistojen tutkimustulosuutisia. Lue tarkemmin täältä, miten selvitys tehtiin.
Ylivoimaisesti eniten tutkimustulosuutisia Suomessa tuottaa Helsingin yliopisto. Suomen suurimpana Helsingin yliopisto on kuitenkin keskimäärin kaksi kertaa niin suuri kuin maakuntien keskisuuret yliopistot, joten verkkouutisten määrä tulee suhteuttaa yliopiston kokoon yliopistojen uutistuotannon tehon mielekkääksi vertailemiseksi.
Maanpuolustuskorkeakoulun ja taideyliopiston vertailu muiden kanssa ei myöskään ole mielekästä, koska ne ovat hyvin pieniä ja erikoistuneet kokonaan poikkeuksellisille aloille, joita ei juuri muualla opeteta. Maanpuolustuskorkeakoulussa on pienimpänä yliopistonamme alle tuhat opiskelijaa, mikä nostaa sen hyvin pienillä mediaosumamäärillä monen mittarin kärkeen.

Turku Helsingin ohi


Kokoonsa nähden suurista ja keskisuurista yliopistoista eniten uutisia tutkimuksestaan mediassa sai läpi Turun yliopisto. Selvityksessä Turun yliopistosta löytyi 265 verkkouutisosumaa tuhatta opiskelijaa kohden. Näin Turku ajoi Helsingin yliopiston ohi, joka sai läpi vuodessa 238 verkkouutisosumaa tuhatta opiskelijaa kohden.
Turkua ja Helsinkiä seurasivat vajaalla 200 osumalla Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopistot.
Vähiten uutisia opiskelijamääräänsä nähden saivat läpi Hanken, Tampereen teknillinen yliopisto ja Lapin yliopisto.

Useita selittäviä tekijöitä

Yliopistojen tuloksiin vaikuttavat useat ulkoiset tekijät oman viestinnän aktiivisuuden lisäksi. Yksi merkittävimpiä tekijöitä on alueen paikallismedian aktiivisuus tiedeuutisoinnissa. Esimerkiksi Turun yliopiston ja Åbo Akademin asemaa selvityksessä vahvistaa kaupunkimedia Aamusetin aktiivisuus tiedeuutisoinnissa. Hankenin tulosta selittää se, että selvitys keskittyi vain suomenkielisiin uutisiin.

Valtakunnallisia medioita ei muisteta

Tarkempi numeroiden analysointi paljastaa lisää tietoa viestinnän toimintatavoista. Selvityksessä laskettiin jokaisesta yliopistosta myös se, kuinka paljon ne ovat saaneet uutisia läpi koko valtakunnassa seurattuihin yleismedioihin. Nämä mediat myös keräävät uutisia koko valtakunnan alueelta. Tässä laskettiin mediaosumat Helsingin Sanomien, Iltasanomien, Iltalehden, Yleisradion ja MTV:n verkkosivuilta ja verrattiin näitä opiskelijamääriin.

Valtakunnallisten yleismedioiden uutisarvioinnissa kärjessä killuvat edelleen Helsingin yliopisto ja Turun yliopisto. Luvuissa näkyy kuitenkin selkeä kaula seuraaviin yleismedioissa hyvin näkyviin yliopistoihin eli Tampereen ja Jyväskylän yliopistoihin. Tämä viittaa siihen, ettei monista yliopistoista muisteta kovin aktiivisesti tarjota uutisaiheita myös valtakunnallisiin medioihin, vaikka ne seuraavat myös yliopistojen toiminta-alueita.
Valtakunnallisten yleismedioiden uutismäärien listan lopusta löytyvät Vaasan yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

Kaupallis-teknillisessä mediassa omat johtajat

Kaupallis-teknillisen median listalla teknilliset yliopistot saavuttavat paremman asian. Kun lasketaan viime vuonna Kauppalehdessä, Tekniikka & Taloudessa ja Talouselämässä olleet uutisosumat ja suhteutetaan ne opiskelijamääriin, kärjessä ovat Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto ja Hanken.

Tampereen teknillisen yliopiston sijoitus tällä listalla pistää silmään, koska kaikkien medioiden yhteisellä uutismäärälistalla se on huonoimman sijoituksen saanut suomenkielinen yliopisto eli uutiset jäävät hyvin vähiin sekä paikallisessa että valtakunnallisessa yleismediassa.

Helsingin Sanomat Suomen tärkein tiedemedia

Kaikista suomalaisista medioista eniten verkkouutisia yliopistojen tutkimustuloksista julkaisi Helsingin Sanomat. Vertailussa Helsingin Sanomien verkkosivuilta löytyi yli 2000 uutisosumaa, kun toiseksi tullut Yle jäi reiluun 1500 osumaan. Ylen osumiin lasketaan mukaan myös kaikki sen alueellisten verkkouutisten osumat, joten Ylen osalta tulosta ei voi pitää kovin hyvänä.
Helsingin Sanomat oli myös kaikkien yliopistojen viiden suurimman mediaosumalähteen joukossa Lappeenrannan teknillistä yliopistoa lukuunottamatta, joten median merkitys on suuri kaikkien yliopistojen viestinnässä, vaikka Helsingin Sanomat painottuukin pääkaupunkiseudulle.

Kaula seuraaviin medioihin oli selkeä, mutta tulokset näyttivät iltapäivälehtien merkityksen tieteestä kertomisessa. Kolmanneksi eniten tutkimustulosuutisia oli Ilta-Sanomissa, noin 650, ja Iltalehdessä, noin 600.
Talouselämä sekä Tekniikka ja talous olivat seuraavilla sijoilla 400 jutun kummallakin puolella. Noin 300 uutista verkossa julkaisivat MTV sekä Kauppalehti.
LUE MYÖS: Visa Noronen: Näin selvitys tehtiin

Julkaistu

28 tammi, 2017

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)