Tiedeviestijän vertaismentorointiryhmä sokraattisella twistillä keväällä 2018

05.12.2017 | 3:39

Tiedetoimittajain liitto järjestää jäsenilleen vertaismentoroinnin, joka alkaa tammikuussa 2018. Mukaan toivotaan niin tiedottajia kuin toimittajia. Ilmoittautuminen ryhmään alkoi 1.12. ja päättyy 11.12.2017.

Mentorointi on ammatillista kehittymistä tukeva yhteistyön muoto, joka perustuu vuorovaikutukseen. Tiedetoimittajain liitossa jokaisella tiedetoimittajalla ja tiedeviestijällä on toiselle varmasti paljon annettavaa. Lähde mukaan vertaisryhmään, jos haluat jakaa osaamistasi, oppia uutta tai vain saada uusia näkökulmia työhösi!

Vertaismentoroinnin ryhmä kokoontuu 7 kertaa keväällä 2018. Jokaiselle ryhmän jäsenelle kuuluu myös yksi kahdenkeskinen sparrauskeskustelu asiantuntijan kanssa.

Ryhmäkeskustelua fasilitoi yliopistossa tiedeviestinnän asiantuntijana työskentelevä Minna Meriläinen-Tenhu, @MinnaMeriTenhu, blogi: Tiedevelhot ja mediahippa, http://blogs.helsinki.fi/mmerilai/, jolla on myös filosofian praktikon koulutus. Hän soveltaa mentoroinnissa sokraattisen dialogin menetelmää, jossa keskustelun aiheet ja teemat nousevat ryhmän jäseniltä.

Ensimmäinen tutustumis- ja keskustelutilaisuus pidetään torstaina 18. tammikuuta kello 17-19.00 Helsingissä Tieteiden talossa.

Tässä tapaamisessa katsotaan yhdessä periaatteet ja teemat, joilla alkuvuosi käynnistyy ja joihin ryhmässä sitoudutaan.

Ryhmä tapaa Tieteiden talossa, alla kaikki tapaamiset keväällä 2018:

 1. to 18.1. kello 17-19.00
 2. to 25.1. kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00
 3. to 8.2. kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00
 4. to 22.2. kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00
 5. to 15.3. kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00
 6. to 5.4. kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00
 7. to 26.4. kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00

Liitto tarjoaa tapaamisissa pullakahvit ja maksaa matkat kokoontumisiin tavanomaisen koulutuskäytäntönsä mukaan.

Ryhmään mahtuu 6-8 liiton jäsentä, jotka valitaan mukaan ilmoittautuvien jäsenten omien teematoiveiden perusteella.

Ilmoittaudu ryhmään ajalla 1.-11.12.2017 osoitteella minna.s.merilainen@gmail.com. Kerro samalla:

 1. mitä vertaismentoroinnilta ryhmässä odotat
 2. mitkä työhön liittyvät aiheet, teemat sinua kiinnostavat
 3. kumpi tapaamisaika sopii sinulle paremmin, kello 16.30-18.30 tai 17.00-19.00
 4. minkälainen on osaamisesi, jonka arvelet kiinnostavan muita
 5. jos sinulla on muuta mielessäsi mentorointiin liittyen.

Ilmoita myös tarvittavat yhteystietosi.

Jokaiselle ilmoittautuneelle kerrotaan jouluun mennessä, mahtuuko tällä kertaa mukaan.

 

Ajatuksia vertaismentoroinnista ryhmässä

Vertaismentorointi perustuu toista kunnioittavaan vuoropuheluun ja luottamukseen, eli mentoroinnin yhteydessä esille tulevat asiat pysyvät vain ryhmän piirissä.

Vertaismentoroinnissa osallistujat ovat tasavertaisia kumppaneita keskustelussa, jonka aihe on yhdessä sovittu. Dialogi nojaa keskustelijoiden omiin kokemuksiin työssä.

Vertaismentorointi on vapaaehtoista toimintaa, joten mukaan lähteminen edellyttää sitoutumista ryhmässä työskentelyyn.

Esimerkkejä teemoista: tiedeviestijän etiikka markkinoilla, yksin tekeminen ja ulkopuolisuus, viestintä vai vaikuttaminen, yhteistyö tutkijan kanssa, hyvä tiedottaja, paras juttuni toistaiseksi, jaksaminen ja hankalat tilanteet ihmissuhdetyössä, parhaat somevinkit, digitalisaatio, monimediaisuus eli monitaitoisuus, uusin tekniikka ja sen haltuunotto, tiedeviestinnän tulevaisuus, eroon kurjasta! mistä lisää liksaa?

Lue lisää: Tiedetoimittaja 2/2017, Jessica Haapkylä, Vertaistukea tiedeviestijöille https://www.tiedetoimittajat.fi/tiedetoimittaja/vertaistukea-tiedeviestijoille/

 

Lähteitä ja lisätietoja:

Sari Timonen, Hiljainen tieto siirtyy mentoroimalla: http://tinyurl.com/mentorointi-Timonen

Pertti Sillanpää, Vertaismentorointi tukee ammatillista kasvua: http://www.oamk.fi/epooki/2015/18/

Pekka Kaunismaa ja Minna Rajalin, Verkkovälitteinen vertaismentorointi järjestötyöntekijöiden tukena: https://www.humak.fi/wp-content/uploads/2015/12/eMessi2_loppuraportti.pdf