Reetta Kettunen 2014

Suomen tiedetoimittajain liitto on myöntänyt Tiedeviestintäpalkinnon Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteeri Reetta Kettuselle ja professori Tapio Markkaselle merkittävästä työstä tiedeviestinnän edistämisessä.
Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan pääsihteerinä Reetta Kettunen on vaikuttanut määrätietoisesti tiedeviestinnän kehittämiseen niin tiedehallinnossa kuin käytännön toiminnassa. Hän on menetyksellisesti vaikuttanut siihen, että tiedeviestinnän taidot tunnustetaan osaksi tutkijan ammattitaitoa. Se on tärkeää tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelussa ja tutkijoiden yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa, mitä korostetaan myös Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan vuonna 2013 julkistamassa tiedeviestinnän toimenpideohjelmassa. Kettunen tunnetaan tietokirjallisuuden vahvana puolestapuhujana, mikä näkyy myös hänen rooleissaan Turun kirjamessujen päätoimikunnan puheenjohtajana ja Tietokirja.fi-tapahtuman ohjelmatoimikunnan jäsenenä.
Reetta Kettunen on tehnyt neuvottelukunnasta halutun yhteistyökumppanin, mikä näkyy muun muassa siinä, että Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta lähti ensimmäisenä mukaan Suomen tiedetoimittajain liiton partneriksi kilpailtaessa tiedetoimittajien maailmankonferenssin saamisesta Suomeen. Kettunen antoi merkittävän panoksen Helsingin konferenssin valmisteluun järjestelykomitean varapuheenjohtajana ja konferenssin ohjelman viimeistelyssä.
Reetta Kettunen on taustaltaan kasvitieteilijä, ja hän on työskennellyt tutkijana, Art House -kustantamon toimituspäällikkönä ja tiedehallinnon tehtävissä Helsingin yliopistossa. Tiedonjulkistamisen neuvottelukunnan ensimmäiseksi päätoimiseksi pääsihteeriksi hänet nimitettiin vuonna 2006. Hän on verkostoitunut aktiivisesti kotimaassa ja kansainvälisesti.
Reetta Kettusen puhe Valon juhlassa 3.2.2014
Teija Riikola: Tiedeviestinnän virkamies