Suomen tiedetoimittajain liiton julkaisu

Tiedeviestintäpalkinto ”Kaiken maailman dosenteille”

Ulla Järvi

Tiedeviestintäpalkinnon vastaanottivat Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja RIsto Nurmela ja Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Anne Nevgi sekä Suomen Dosenttiliiton puheenjohtaja Tom Frisk, joka on myös Tampereen dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja. Frisk kertoi liiton käyttävän 1000 euron palkintosumman edunvalvontatyöhön, jotta dosenttiyhdistyksiä saataisiin myös muihin yliopistokaupunkeihin. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Tiedeviestintäpalkinnon vastaanottivat Turun yliopistojen dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja RIsto Nurmela ja Helsingin yliopiston dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja Anne Nevgi sekä Suomen Dosenttiliiton puheenjohtaja Tom Frisk, joka on myös Tampereen dosenttiyhdistyksen puheenjohtaja. Frisk kertoi liiton käyttävän 1000 euron palkintosumman edunvalvontatyöhön, jotta dosenttiyhdistyksiä saataisiin myös muihin yliopistokaupunkeihin.
Kuva: Vesa-Matti Väärä


Liiton vuoden 2016 myönnettiin ”Kaiken maailman dosenteille” edustajanaan Suomen dosenttiliitto.
Tutkitun tiedon arvostus on aina ollut Suomessa korkea. Tiedebarometrien mukaan tiedeyhteisö ja tieteellinen tutkimus nauttivat kansalaisten arvostusta ja yliopistoihin luotetaan. Esimerkiksi lääketieteen kykyyn parantaa vakavia sairauksia suhtaudutaan Suomessa poikkeuksellisen luottavaisesti.
Niinpä vuonna 2015 valtiovallan johdon taholta julkisuudessa esitetyt kommentit professorien kesälomista ja ”kaiken maailman dosenteista” ovat heittämässä varjoa tiedettä kohtaan tunnetulle yleiselle arvostukselle.
Tiedetoimittajain liitto halusi kuitenkin painottaa, että toimittajille ”päivystävä dosentti” on yhteistyökumppani, jolta saa tutkitun tiedon lisäksi myös tukea tiedon merkittävyyden suhteuttamiseen sekä uusia näkökulmia ja jopa henkilökohtaisia mielipiteitä. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten tiedottajille ”kaiken maailman dosentit” ovat työkavereita, joiden kanssa harjoitettu tieteen yleistajuistaminen on tärkeässä asemassa kansalaisyhteiskunnassa.
”Juuri nyt, kun Suomessa eletään taloudellisesti ja vihapuheen varjossa myös henkisesti raskaita aikoja, sivistyksen ja valistuksen soisi valaisevan julkista keskustelua”, toteaa liitto palkinnon perusteluissa.

Dosenttien liitto on yhdistysten liitto

Suomen dosenttiliitto ry on perustettu vuonna 1969. Se toimii yliopistojen ja korkeakoulujen dosenttien yhdyssiteenä ja valvoo heidän oikeudellisia ja sosiaalisia etujaan ja tukee heidän edistymispyrkimyksiään opettajina ja tieteenharjoittajina.
Liitto järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia, harrastaa julkaisutoimintaa, pitää yhteyttä yliopistoihin sekä tarvittaessa viranomaisiin.
Suomen dosenttiliitto ei ole (kuten eivät myöskään paikalliset dosenttiyhdistykset) ammattiliitto, joten se ei valvo yksittäisten dosenttien ammatillisia etuja, vaan dosentit kuuluvat eri ammattijärjestöihin.
Suomen dosenttiliitossa on kolme jäsentä:

  • Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys ry
  • Turun yliopistojen dosenttiyhdistys ry
  • Tampereen dosenttiyhdistys ry

Dosenttiliiton tavoitteena on saada myös muihin yliopistokaupunkeihin paikallisia dosenttiyhdistyksiä. Nykyisin muiden kaupunkien yliopistojen dosentit voivat tulla mukaan toimintaan liittymällä Helsingin, Turun tai Tampereen dosenttiyhdistykseen.
Helsingin yliopiston dosenttiyhdistys toimi aktiivisesti dosenttijärjestelmän säilyttämiseksi Helsingin yliopiston hallinnonuudistuksen aikaan toistakymmentä vuotta sitten ja noin kymmenen vuotta sitten tapahtuneen yliopistolainsäädännön kokonaisuudistuksessa. Nykyisiä haasteita ovat dosenttikunnan ja yliopiston yhteyksien tiivistäminen sekä edellytysten parantaminen dosenttijärjestelmän tehokkaalle ja järkevälle hyödyntämiselle yliopisto- opetuksessa ja tutkimuksessa. Yhdistys valitsee vuosittain tiedekuntien tekemien esitysten perusteella Vuoden dosentin. Vuoden dosentti julkistetaan Dosenttijuhlassa.
Turun yliopistojen dosenttiyhdistys – Docentföreningen vid universiteten i Åbo perustettiin v. 1949. Jäseniä on tuoreimman tiedon mukaan 174. Se valitsee vuosittain vuoden dosentin Turussa ja julkistaa valinnan vuosikokouksessa keväällä. Muutoin yhdistys toimii dosenttien edunvalvontajärjestönä ja pyrkii tarttumaan asiaan jos yliopistot kohtelevat jäseniä kaltoin.
Tampereen dosenttiyhdistys ry on perustettu v. 1967. Yhdistyksen tehtävänä on edistää dosenttien asiaa Tampereen seudulla, erityisesti Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kuten yllä on mainittu, myös muiden yliopistojen dosenteilla on mahdollisuus liittyä jäseneksi.
Tampereen dosenttiyhdistys järjestää avoimia seminaareja ajankohtaisista akateemisista aiheista sekä jäsentilaisuuksia ja harrastaa julkaisutoimintaa. Yhdistys pitää yhteyksiä Tampereen yliopiston sekä Tampereen teknillisen yliopiston johtoon ja pyrkii parantamaan dosenttien asemaa. Yhdistys nimeää ansioituneen dosentin vuoden dosentiksi (ei välttämättä joka vuosi). Valtakunnallista edunvalvontaa tehdään osana Suomen dosenttiliittoa.
Jäseniä on noin sata.

Julkaistu

4 helmi, 2016

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)