Tietopaketti mielen sairauksista

Leena Vähäkylä: Sairastunut mieli. Gaudeamus 2021

Vaikka fyysisiä sairauksia on onnistuttu vähentämään tieteen kehityksen ansiosta, mielen sairaudet vain pahenevat ja lisääntyvät uusien mielisairauksien diagnoosien myötä. Mielen ongelmista aikaisemminkin kirjoja julkaissut Leena Vähäkylä on koonnut tähän kirjaan tähän asti löydetyt mielen sairaudet. Lisäksi kirjassa on pitkiä sairaskertomuksia mielen sairauksien kokemusasiantuntijoilta – joista yhdeksi myöskin Vähäkylä tunnustautuu.
Skitsofrenia ja muut psykoosit, masennus, kaksisuuntaisuus, ahdistuneisuus, persoonallisuushäiriöt, dissosiaatio, syömishäiriöt ja traumaperäinen stressihäiriö esitellään tarkoin. Niin ikään kartoitetaan sairauksien syitä, jotka useimmiten löytyvät lapsuuden traumoista ja/tai geeneistä. Hoitomuotoja ovat syihin pureutuva terapia ja oireita lievittävä lääkitys, jotka tehoavat parhaiten yhdessä.
Kirjan huonona puolena voi pitää sitä, että siinä ei ole mitään uutta – päinvastoin, kirjoittaja suhtautuu penseästi radikaalimpiin näkemyksiin. Esimerkiksi kirjassa viitataan kannabiksen aiheuttamiin psykooseihin aika asenteellisesti ja perustelematta. Äskettäin ilmestyi kirja Lääkekannabis ( Basambooks 2021), jossa psykiatrian erikoislääkäri Marja Vihervaara ja valtiotieteilijä ja lääketieteellisen antropologian maisteri Aleksi Hupli tuovat esiin kannabiksen terveysvaikutukset esimerkiksi juuri erilaisissa psyykkisissä häiriöissä.
Näin mielen sairaudet ja niiden hoito liittyvät myös yhteiskunnallisiin ja poliittisiin asetelmiin ja kysymyksiin.
Voihan itse mielisairaudenkin kyseenalaistaa. Mielen sairauksia ”löydetään” koko ajan lisää – ja periaatteessa niitä voidaan ”löytää” loputtomasti. Jako normaaliin ja poikkeavaan on yhteiskunnallinen jako, joka vaihtelee eri aikakausina. Kun esimerkiksi päässään ääniä kuulevaa ja näkyjä näkevää pidetään todellisuudesta pahasti vieraantuneena, monissa muissa kulttuureissa – ja länsimaissakin vielä keskiajalla – tällaista ihmistä saatettiin pitää pyhimyksenä, jolla on suora yhteys korkeampiin voimiin.
Jotkut sairauksina pidetyt asiat kuuluvat itse ihmisyyteen. Kirjassa esimerkiksi ahdistus luetaan mielen sairauksiin. Mutta monet eksistentialistit, eritoten Jean-Paul Sartre, pitävät ahdistusta ihmisen varsinaisena tunnusmerkkinä, joka nousee ihmisen herätessä tietoisuuteen rajattomasta vapaudestaan ja siihen liittyvästä kosmisesta yksinäisyydestä. Kirjassa pidetäänkin myös eristäytymistä ja epäluuloisuutta mielen sairauksina – mikä tosin on loogista nykyajan sosiaalisen, sopeutuvan ja kaikkien kanssa toimeentulevan ihmisihanteen valossa.

Suomen Tiedetoimittajain liitto

JULKAISIJA

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

TOIMITUS

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti)