Jäsenille

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka toimii jossakin sääntöjen neljännessä pykälässä mainitussa tiedeviestintätehtävässä. Jäsenyys edellyttää vähintään vuoden jatkunutta ammattimaista toimintaa tiedeviestinnässä. Valitessaan uusia jäseniä yhdistykseen hallitus kiinnittää huomiota hakijan tehtävään tiedeviestinnässä, tiedeviestinnän sisältöön ja  osuuteen hakijan työajasta sekä mediaan ja/tai organisaatioon. Hakijaa pyydetään havainnollistamaan toimintaansa tiedeviestinnässä konkreettisin esimerkein.
Yhdistys ottaa jäsenikseen myös opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tiedeviestinnästä ja haluavat kehittyä alan ammattilaisiksi. Täysjäsenen jäsenmaksu on 40 euroa ja opiskelijajäsenen  20 euroa vuonna 2016.
Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan lomakkeella:
https://www.tiedetoimittajat.fi/jasenhakemus/

Jäsentietojen päivitys ja hakulomakkeet yhdistyksen ekstranetissä

Yhdistyksellä on sähköinen toimisto (ekstranet), jossa ylläpidetään jäsenrekisteriä sekä haetaan apurahoja ja yhdistyksen opintomatkoille ja muuhun koulutukseen. Ekstranetin käyttöön tarvitaan tunnukset, jotka voi tarvittaessa pyytää yhdistyksen toimistosta Ota yhteyttä -lomakkeella.
Ekstranetiin pääsee tästä: https://extranet.tiedetoimittajat.fi/
Ekstranetissä ovat seuraavat sivut:

  • Omat tiedot
  • Lomakkeet (apurahahakemus, apurahan raportointi, matkalasku)
  • Viestit (ekstranetin sisäiset viestit toisille jäsenille)
  • Muuta kirjautumistietojasi (salasanan vaihto)

Jäsenet voivat itse pitää ajan tasalla omia tietojaan Omat tiedot -sivulla, mutta muutokset astuvat voimaan, kun rekisterin ylläpitäjä on ne tarkistanut:

  • sukunimi, puhuttelunimi ja viralliset etunimet
  • koti- ja työosoitteet
  • sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • kuvaus toiminnasta tiedeviestinnässä ja seurattavista tieteenaloista
  • kiinnostus ottaa vastaan yhdistyksen välittämiä asiantuntijatehtäviä, juttukeikkoja tai koulutustehtäviä sekä tiedeviestintään liittyviä markkinointitiedotteita
  • kiinnostus kuulua Suomen tiedetoimittajain liittoon

Haettaessa apurahaa, opintomatkalle tai muuhun koulutukseen, on välttämätöntä, että tiedot ovat ajan tasalla.

Jäsenkortti

Liiton kuvallisen jäsenkortin saa lähettämällä korkeatasoisen digitaalisen passikuvan (koko 36 x 47 mm, tarkkuus 300 dpi) osoitteeseen toimisto@tiedetoimittajat.fi.
Kortti on lehdistökortti ja sitä esittämällä voi muun muassa osallistua tiedeviestinnän kannalta kiinnostaviin tilaisuuksiin ja saada työmatkoilla alennuksen kaukoliikenteen bussilipuista Suomessa.
Jäsenkortin voimassaolo todistetaan vuositarralla, jonka saa jäsenmaksun maksamisen jälkeen. Vuositarra on voimassa seuraavan vuoden helmikuun loppuun saakka.