Verkostoiduin Helsingissä ennestään tuntemattomien kotimaisten kollegoiden kanssa.
Uusien asioiden oppimisen lisäksi ihmisten kanssa verkostoituminen oli Helsingin konferenssin parasta antia. Tapasin paljon vanhoja tuttuja, mutta myös uusia ihmisiä. Ja suorastaan oudolta tuntui päästä kasvotusten monien kenialaisten kollegoiden kanssa, jotka ennestään tunsin vain heidän juttujensa perusteella.
Helsingissä onnistuin vihdoin tapaamaan Wycliffe Mugan, joka on Star-sanomalehden toimitussihteeri sekä lehden tiedesivuja tekevän John Muchangin. Tutustuin myös toimittaja Tabitha Mwangiin sekä Ruth Wanjalaan, jonka tiesin ennestään häneltä saamieni lehdistötiedotteiden perusteella. Wanjala toimii tiedottajana Kenya Mediacal Research -instituutin malariaprojektissa.
Yllätykset eivät loppuneet tähän. Tuberkuloosia käsittelevässä seminaarissa tapasin kaksi kenialaista tutkijaa, James Nduban ja Ann Kaguthin, jotka kertoivat tutkimustyöstään TB-rokotteen parissa ja myös selittivät minulle perusteellisesti MDRja XDR-tuberkuloosin väliset erot.
Osa kenialaisista oli matkustanut kanssani samalla lennolla Nairobista Helsinkiin, mutta jostain syystä emme olleet tavanneet vielä Nairobin lentokentällä tai koneessa vaan vasta konferenssissa, jossa tietysti aloimme afrikkalaiseen tapaan heti verkostoitua keskenämme.
Maina Waruru
Kirjoittaja on kenialainen tiedetoimittaja.