Vuosi sitten tehdyn jäsentutkimuksen mukaan tärkein syy kuulua Suomen tiedetoimittajain liittoon on verkostoituminen samoissa ja myös muissa tiedeviestinnän ammateissa toimivien kollegojen kanssa.
Suomen tiedetoimittajat ry perustettiin keväällä 1985, ja perustajat olivat verkostoitumisen kannalta kaukaa viisaita. He olivat tieteen ja tutkimuksen tiedotusta eri rooleissa tekeviä – toimittajia, tiedottajia, tutkijoita ja muita ammattilaisia. Yhdistyksen perustamisidea oli syntynyt tieteellisten kausijulkaisujen toimittajien seminaarissa Lammilla vuonna 1982.
Ala oli uusi, ja pioneerit oivalsivat, että yhteen liittymällä he voivat parhaiten vaikuttaa sen kehittämiseen. Tiede 2000 -lehti oli ilmestynyt vuodesta 1980, ja Suomen ensimmäinen tiedekeskus oli muotoutumassa. Yliopistot alkoivat avautua yhteiskuntaan.
Yhdistys on perustamisen ajoista viisikymmenkertaistunut yli tuhanteen jäseneen. Verkostoitumisen mahdollisuudet ovat tänään aivan toisenlaiset. Liitto kuuluu järjestönä moniin kotimaisiin ja kansainvälisiin verkostoihin, ja jäsentensä kautta se kytkeytyy tuhansiin elämäntapaan, ammattiin ja asiantuntijuuteen liittyviin verkostoihin.
Suomen tiedetoimittajain liitto on tiedejournalismin ja muun tiedeviestinnän verkostojen solmukohdassa. Verkostot ovat joustavia ja jatkuvasti liikkeessä, joten solmuja ei pidä kiristää liian tiukkaan. Verkostojen kautta liitolle tarjoutuu ainutlaatuisia mahdollisuuksia suunnan näyttämiseen.
Vesa Niinikangas