Janne Hukkisen vuoristoratamallissa yhdistyy kaksi tämän hetken valtateoriaa: jatkuvan talouskasvun malli ja uudempaa ajattelua edustava ekologisen sopeutuvan kehän teoria.

Professori Janne Hukkinen kehitti mallin, jossa jatkuvan talouskasvun ajatus yhdistyy ekologisen sopeutuvan kehän teoriaan.

”Ympäristön kannalta ei ole samantekevää, miten ja millaisia talouskehityksen ja ympäristön suhteesta kertovia tieteellisiä teorioita isolle yleisölle esitellään”, professori Janne Hukkinen sanoo.
Tämä pätee Hukkisen mukaan sekä tutkijoiden puheeseen että siihen tapaan, jolla tiedetoimittajat tutkimustuloksista kirjottavat.
”Maailman öljyntuotanto, talousluvut ja bruttokansantuote ovat viime vuosiin saakka kulkeneet yhtä matkaa ylöspäin, kuten neoklassillinen jatkuvan talouskasvun teoria edellyttää. Jatkuva nousu on voimakas kuva, kaiken hyvän metafora, jossa kuljetaan yhä ylemmäs. Mutta tiedämme myös, että jatkuva kasvu on mahdotonta. Maailman öljyntuotanto on jo saavuttanut huippunsa.”
Hukkinen etsii uutta ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen mallia, joka on samanaikaisesti empiirisesti pätevä ja kognitiivisesti haluttava ja houkuttelee asennoitumaan uudelleen alati muuttuviin talouden ja ympäristön kriiseihin.
”Tarvitaan optimismia ja elämäniloa, mutta samalla realistista viestiä jatkuvan luonnonvarojen tuhlaamisen ja talouden nousun mahdottomuudesta.”
Hukkinen kertoo kehittäneensä tieteellisen mallin, jossa talouskasvua käytetään vahvistamaan ekosysteemin palveluja.
Seinälle heijastuu vuoristoratamainen kaavio ja sen jälkeen iloinen ihmisjoukko vaunujonossa valmiina syöksyyn. Hukkinen selittää, miten kuvassa yhdistyy kaksi tämän hetken valtateoriaa: jatkuvan talouskasvun malli ja uudempaa ajattelua edustava ekologisen sopeutuvan kehän teoria.
”Siinä on elämäniloa, mutta samalla se viestittää, että olemme samassa junassa, kaikki vaunut kytkettyinä toisiinsa. Jatkuva luonnonvarojen tuhlaaminen ja talouden nousu ovat kaikille mahdottomuus. Kuva houkuttelee ajattelemaan toisin, eikö totta?”
Eeva Pitkälä
Kirjoittaja on tieteeseen ja tekniikkaan erikoistunut vapaa toimittaja.