Yhdistys

Suomen tiedetoimittajain liitto ry

SuTiLi-logo-suoruoeng_net
Suomen tiedetoimittajain liitto ry on perustettu vuonna 1985, ja siihen kuuluu yli tuhat jäsentä. Jäsenkunta koostuu tiedejournalisteista, tieteellisten lehtien ja sarjojen toimittajista, yliopistojen ja tutkimuslaitosten tiedottajista ja muista tiedeviestinnän parissa työskentelevistä.

Missio

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää tiedeviestintää, julkaisutoimintaa ja tieteellisen tiedon kulkua niin tiedeyhteisössä kuin koko yhteiskunnassa. Liitto kehittää tämän toiminnan parissa työskentelevien ammattitaitoa ja pyrkii lisäämään luovan toimitustyön arvostusta. Yhdistys tukee ja kehittää eri jäsenryhmien toimintaa ja verkostoitumista ja ylläpitää yhteyksiä läheisiin organisaatioihin kotimaassa ja ulkomailla.
Visio
Suomen tiedetoimittajain liitto ry edistää tieteellistä ymmärrystä ja kriittistä ajattelua vahvana aloitteentekijänä tiedeviestinnän verkostojen solmukohdassa. Visiota toteutetaan kehittämällä tiedeviestinnän kansallista ja kansainvälistä verkostoa ja vahvistamalla yhdistyksen jäsenten keskinäistä verkostoitumista.

Yleiskokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain kahteen sääntöjen mukaiseen yleiskokoukseen. Vuosikokous pidetään huhtikuussa, ja siinä käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. Vaalikokous pidetään marraskuussa, ja siinä käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan liiton puheenjohtaja ja jäsenet hallitukseen kolmen erovuoroisen tilalle.