Toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Ulla Järvi aloittaa Suomen tiedetoimittajain liiton pääsihteerinä 1. marraskuuta 2014.

Toimittaja, tutkija ja tietokirjailija Ulla Järvi aloittaa Suomen tiedetoimittajain liiton pääsihteerinä 1. marraskuuta 2014.

Vesa Niinikangas

Suomen tiedetoimittajain liiton uudeksi pääsihteeriksi on valittu toimittaja, filosofian tohtori Ulla Järvi, 51. Viimeisten 13 vuoden ajan hän on työskennellyt Suomen Lääkärilehden toimittajana. Hän on myös mediatutkija ja tietokirjailija sekä Julkisen sanan neuvoston sekä Virkamieseettisen neuvottelukunnan jäsen. Ulla Järvi on aiemmin toiminut Suomen tiedetoimittajain liiton puheenjohtajana, varapuheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä. Suomen tiedetoimittajain liitto myönsi hänelle Vuoden tiedetoimittaja -palkinnon helmikuussa 2014.
– Tiedetoimittajain liitto on ollut edelläkävijä yhdistäessään toimittajat, tiedottajat ja tieteentekijät yhteiseen tiedeviestinnän verkostoon, Ulla Järvi sanoo.
– Enää ei ajatella, että toimittajan rooli olisi toimia vain tutkijan ja suuren yleisön välissä rinnallaan tiedottaja. Perinteiset viestintämaailman roolit ja raja-aidat ovat murroksessa, ja sosiaalisessa mediassa kaikki tieto on periaatteessa samanarvoista – myös mediayleisön tuottama tieto.
– Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki tieto olisi yhtä totta. Yhä tärkeämpää olisikin pystyä erottamaan tutkittu tieto huuhaasta, uskomuksista ja puhtaasta luulosta. Tässä nimenomaan tarvitaan tiedettä popularisoivien ammattikuntien eli journalistien, tiedottajien ja tieteentekijöiden tiivistä yhteistyötä. Tiede tuloksineen ei saa jäädä yksin tiedeyhteisön sisälle, vaan ymmärrys siitä on tärkeimpiä kansalaistaitoja.

On tärkeää, että asiantuntijat eivät kaihda mediajulkisuutta.

– Terveystoimittajana minulle on ollut tärkeää suomenkielisen terveysviestinnän edistäminen. Lääkärilehden toimittajana olen voinut näköalapaikalta seurata  lääketieteen tutkimuksen edistysaskeleita. Viime vuosina lääkärien, toimittajien ja median yleisön suhteiden muuttuminen on tuonut haastetta työhön tiedeviestijänä ja terveysviestinnän tutkijana. Kansalaiset haastavat jatkuvasti myös lääketieteen asiantuntijoita ottamaan osaa keskusteluun esimerkiksi terveellisistä elämäntavoista, ruokavalioista tai rokotuksista.
– On todella tärkeää, että asiantuntijat eivät kaihda mediajulkisuutta, vaan ottavat haltuun uudet viestintäkanavat ja hyväksyvät jatkuvan keskustelun omasta työstään, sen perusteista ja tuloksista, Ulla Järvi painottaa.
Ulla Järvi aloittaa Suomen tiedetoimittajain liiton päätoimisena pääsihteerinä 1. marraskuuta 2014.