Tiede kuuluu kaikille, tiedeviestintäkin yhä useammalle

Tuukka Tammi

Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta julkisti tammikuun lopussa tiedeviestinnän uudet suositukset ”Viesti rohkeasti, vaikuta vastuullisesti”. Suositukset ovat jatkoa vuoden 2013 tiedeviestinnän toimenpideohjelmalle, jonka slogan oli ”Tiede kuuluu kaikille!”.

Kuva Tuukka Tammesta.

Tuukka Tammi.

Vuoden 2013 toimenpideohjelmassa muun muassa tiedeinstituutioita ja tutkijoita rohkaistiin panostamaan viestintään ja viestintätaitoihinsa. Ohjelma antoi tiedeviestinnälle myös kansalaiskasvatuksellisen tehtävän: ihmisten valmiuksia hankkia, esittää ja analysoida tieteellistä tietoa tuli lisätä. Uudet suositukset jatkavat samoilla raiteilla, mutta tuoden myös uusia painotuksia. Erityisesti tieteen ja tiedeviestinnän avoimuuden turvaaminen somettuneessa ja siellä ajoittain koventuneessa keskusteluilmapiirissä on nostettu suositusten kärkeen.

Vaikka tiede kuuluu kaikille, tiedeviestintä ei sentään kuulu ihan kaikkien työhön. Uudet suositukset jakavat tiedeviestinnän tekijät kolmeen ryhmään: tutkijoihin, tiedeviestijöihin ja toimittajiin. Tutkijoiden tiedettä popularisoivaa ja tiedeyhteisön ulkopuolella keskustelevaa roolia on korostettu suosituksissa vanhaan tapaan. Tiedeviestijät on ryhmistä heterogeenisin. Siihen kuuluu yliopistojen ja tutkimuslaitosten tiedottajia ja tutkimushankkeiden viestintävastaavia, mutta myös tiedetapahtumien järjestäjiä – oikeastaan keitä tahansa, jotka välittävät ”tietoa tieteestä” kuten uusien suositusten tiedeviestinnän määritelmä kuuluu. Suosituksissa tunnistetuista ryhmistä toimittajat ovat yhdenmukaisin tiedeviestinnän tekijäjoukko: on joukko journalisteja, jotka keskittyvät työssään kokonaan tai osin tiedeaiheisiin.

*

Edellisessä Tiedetoimittajassa puheenjohtajan pallilta pois hypännyt Mikko Myllykoski listasi Tiedetoimittajain liittoon liittyvän ilonsa aiheita. Lisään listaan vielä yhden oman iloni aiheen: sen, että liitolla oli kolme vuotta niin pätevä ja luova puheenjohtaja. Kiitos Mikko kaudestasi – liitto on jäljiltäsi mainiossa vireessä!

Kannen kuva: Tapani Niemi

Pääkirjoitus

Ulla Järvi: Kyynel lehmän kylkeä vasten

ÄÄNI ÄÄNETTÖMILLE

Tapani Niemi: Saako tiedejournalisti essehtiä? Osa I

RAHKASAMMALEITA JA PERINNEKASVEJA

Eeva Pitkälä: Idästä saapui valloittaja
Arja-Leena Paavola: Perinnekasvien geeneillä taataan tulevaisuuden ruokaturvaa
SOTA-AJAN VIESTEJÄ JÄLKIPOLVILLE

Kalle Virtapohja: Pekka Peitsen karmea kankkunen
Päivi Kapiainen-Heiskanen: Muisti tuo sodan iholle

TEKSTIEN SISÄLLÄ

Aki Petteri Lehtinen: Kuinka tiedeteksti käsitetään
Aki Petteri Lehtinen: Kritiikki edistää ymmärrystä – kunhan kohteena on teos eikä ihminen
APURAHAHAKU MIELESSÄ

Annu Kekäläinen: Hakisinko apurahaa?

Kirjat

Arja-Leena Paavola: Hämmentävä pamfletti korona-ajasta
Pekka Wahlstedt: Hyödyn aikakausi Turun Akatemiassa
Pekka Wahlstedt: Tietopaketti mielen sairauksista
Pekka Wahlstedt: Tutkiva mielikuvitus tutkijan käytössä

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin