Koulutus

Tiedetoimittajain liiton opintomatkalla toukokuussa 2024 vierailtiin Agnico Eaglen Kittilän kultakaivoksen 900 metrin syvyydessä sijaitsevassa onkalossa. Kuva: Mikko Suominen

Suomen tiedetoimittajain liitto järjestää itse ja yhdessä muiden tahojen kanssa koulutustilaisuuksia. Yhdistys järjestää myös opintomatkoja ulkomaille tiedeviestinnän kannalta kiinnostaviin kohteisiin.

Vuosittaisiksi omiksi koulutustapahtumiksi ovat muodostuneet kansallinen tiedeviestinnän kongressi loka-marraskuussa ja Sanan valta -koulutuspäivä työpajoineen maalis-huhtikuussa. Liitto järjestää myös ajankohtaisia seminaareja erilaisten yhteistyökumppanien kanssa.

Koulutustoiminta on opintomatkoja lukuunottamatta jäsenille maksutonta. Toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla ja Kopisto-korvauksilla. Opintomatkoille hyväksyttyjen jäsenten omavastuuosuus on viime vuosina ollut noin 1/3 kokonaiskustannuksista.

Yhdistys tukee jäsentensä osallistumista tiedeviestinnän kannalta kiinnostaviin konferensseihin ja muihin tapahtumiin myös erillisapurahoin. Tällaisia ovat olleet muun muassa ESOF (Euroscience Open Forum) Euroopassa, AAAS (American Association for the Advancement of Science)  Yhdysvalloissa tai Kanadassa sekä EUSJA:n (European Union of Science Journalists Associations), WFSJ:n (World Federation of Science Journalists) ja EASE:n (European Association of Science Editors) tapahtumat.

Yhdistyksen suurin koulutustustapahtuma tähän mennessä on ollut kahdeksannen tiedetoimittajien maailmankonferenssin järjestäminen Helsingissä kesäkuussa 2013.  Konferenssin järjestämisestä laadittiin englanninkielinen loppuraportti ja Tiedetoimittaja-lehden numero 3/2014 raportoi monipuolisesti konferenssin sisällöstä. Lehden konferenssinumero käännettiin myös englanniksi.

Tiedetoimittajain maailmankongressi 2023 järjestettiin Medellinissä Kolumbiassa. Liiton apurahalla kongressiin osallistui 10 suomalaista tiedetoimittajaa. (Kuva: Pasi Kivioja)