Apurahat ja raportointi

:::JUTTUMATKOJA::::TIETOKONEITA::::TIETOKIRJOJA::::NÄYTTELYITÄ::::LEHTIKEHITTELYÄ:::YM:::YM::

 

Suomen tiedetoimittajain liiton apurahojen hakukaudet

  • Kevät: 16.3–15.4

  • Syksy: 16.10–15.11

Suomen tiedetoimittajain liitto ry myöntää tiedeviestinnän alalla toimiville kohdeapurahoja syventävään työskentelyyn, koulutukseen, kokoukseen tai muuhun ammatilliseen tapahtumaan osallistumiseen, työmatkaan tai laitehankintaan. Kohdeapurahoja voidaan jakaa myös 2–4 hengen pienryhmämatkoille. Kaikki ryhmän jäsenet tekevät omat hakemukset, joissa viitataan yhteiseen matkaan ja mainitaan ryhmän muiden jäsenten nimet. Apurahat ovat aina henkilökohtaisia.

Liitto voi jakaa myös ns. media fellows -apurahoja tieteellisten lehtien toimittajille esimerkiksi lehden kehittämiseen tai harjoitteluun/vierailuun koti- tai ulkomaisen tiedelehden toimituksessa. Myös tutkijoiden viestintäosaamisen laajentamista työharjoittelussa voidaan tukea. Lisäksi apurahaa on myönnetty esimerkiksi toimittajan tai tiedottajan osallistumiseen tutkijaryhmän työhön ja viestintään sekä työkiertoonja -vaihtoon.

Apurahat ovat verottomia, mutta niistä ilmoitetaan verottajalle. Ilmoituksen pakollisia henkilötietoja ovat viralliset etunimet, henkilötunnus ja kotiosoite.  Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei-jäseniltä ei oteta vastaan.

Hallitus on päättänyt kevään 2024 apurahoista kokouksessaan 28.5. Kaikki hakijat saavat päätöksestä henkilökohtaisen ilmoituksen. Apurahojen saajat julkistetaan tällä sivustolla myöhemmin kesällä.

SEURAAVAN KERRAN apurahaa voi hakea 16.10–15.11.2024.

 

Suomen tiedetoimittajain liiton apurahavarat kertyvät tekijänoikeuskorvauksista, joita Kopiosto myöntää jäsenjärjestöille. Allekirjoittamalla valtakirjan Tiedetoimittaja-ominaisuudessa varmistat tekijänoikeuksiesi valvonnan ja apurahajärjestelmän tulevaisuuden. (Kuva: Shutterstock)

 

Kaikki apurahat ovat verottomia, mutta niistä ilmoitetaan verottajalle.
Tietoturvallisen lomakkeen pakollisia henkilötietoja ovat viralliset etunimet, henkilötunnus ja kotiosoite sekä pankkitilin numero. Sähköpostitse lähetettyjä hakemuksia ei oteta vastaan.

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeuskorvauksilla eli valokopiointi- ja digitaalisen kopioinnin korvauksilla. Tästä syystä liitto suosittaa Kopioston sähköisen valvontavaltakirjan antamista Suomen tiedetoimittajain liitolle. Valtakirjan voi antaa useammalle Kopioston jäsenjärjestölle, ja Tiedetoimittajain liitolle se annetaan tiedetoimittaja-ominaisuudessa. KATSO OHJEET ja LINKKI tällä Apurahat-välilehdellä alempana.

Täytä apuraha-hakemus huolellisesti
– Anna hankkeelle kuvaava ja lyhyt nimi. Tätä nimeä käytetään myös koosteessa, jossa liiton sivuilla ilmoitetaan myönnetyistä apurahoista.
– Kuvaile käyttö- tai työsuunnitelma tiiviisti mutta olennaiset asiat kertoen. Lähetä vain mielestäsi välttämättömät liitteet: toimisto@tiedetoimittajat.fi
– Ilmoita pankkiyhteys IBAN-muodossa.
– Ilmoita muut samaan hankkeeseen vireillä olevat apurahahakemukset.
– Arvioi hankkeen kustannukset hakuhetken todellisten kustannusten mukaan.
– Suurapuraha ei ole tarkoitettu koulutukseen
HUOM! Vältä viimeisten hakupäivien ruuhkaa ja tee hakemus hyvissä ajoin!

 

Kopiosto-valtakirja – Toimi näin

Apurahat rahoitetaan tekijänoikeuskorvauksilla eli valokopiointi- ja digitaalisen kopioinnin korvauksilla. Tästä syystä liitto suosittaa Kopioston valvontavaltakirjan antamista Suomen tiedetoimittajain liitolle.  Valtakirjan voi antaa useammalle Kopioston jäsenjärjestölle, ja Tiedetoimittajain liitolle se annetaan tiedetoimittaja-ominaisuudessa. Valtakirja Tiedetoimittajain liitolle annetaan vain kerran, minkä jälkeen se on automaattisesti voimassa.

Kirjaudu TÄSTÄ LINKISTÄ täyttämään Kopioston sähköinen valvontavaltakirja ja valvot samalla oikeuksiasi ja tekijänoikeutesi kerryttävät Kopiosto-korvauksia.

TÄRKEÄÄ TIETOA! Vuosina 2023–24 suoritetaan kaikkien Kopiosto-valtakirjojen valtuuksien laajentaminen, ja aiemmin annetut valtakirjat on päivitettävä. Jos sinulla valtakirja aiemmin tehtynä, mutta et ole vielä käynyt sitä päivittämässä, TEE SE NYT.

OHJEET VALTAKIRJAN PÄIVITYKSEEN LÖYDÄT TÄÄLTÄ.

Tai kopioi linkki selaimeesi: https://www.tiedetoimittajat.fi/turvaa-tekijanoikeutesi-kay-paivittamassa-kopiosto-valtakirjasi/

 

Täytä apuraha-hakemus huolellisesti

– Anna hankkeelle kuvaava ja lyhyt nimi. Tätä nimeä käytetään myös koosteessa, jossa liiton sivuilla ilmoitetaan myönnetyistä apurahoista.
– Kuvaile käyttö- tai työsuunnitelma tiiviisti mutta olennaiset asiat kertoen. Lähetä liitteitä vain erikseen pyydettäessä.
– Jos kyse on konferenssista tai muusta tapahtumasta, liitä mukaan linkki tapahtuman sivuille.
– Ilmoita pankkiyhteys IBAN-muodossa.
– Ilmoita muut samaan hankkeeseen vireillä olevat apurahahakemukset.
– Arvioi hankkeen kustannukset hakuhetken todellisten kustannusten mukaan.
HUOM! Vältä viimeisten hakupäivien ruuhkaa ja tee hakemus hyvissä ajoin. Liiton toimisto antaa tarvittaessa lisätietoja.

 

APURAHAN KÄYTÖN RAPORTOINTI
Apurahan käytöstä raportoidaan sähköpostitse Suomen tiedetoimittajain liiton toimistoon TÄLLÄ LOMAKKEELLA kolmen kuukauden kuluessa sen käyttämisestä. Raportissa esitetään:
– apurahan saajan nimi, apurahan summa ja käyttötarkoitus ja myöntövuosi
– arvio apurahan tuottamasta hyödystä ja merkityksestä hankkeen toteuttamiselle
– kopiot hankintojen sekä matka- ja muiden kulujen kuiteista lähetetään liiton toimistoon sähköpostitse. (Poikkeustapauksissa Postin välityksellä, kts. yhteystiedot)
LISÄTIETOJA ja liitteet: toimisto@tiedetoimittajat.fi

MUITA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ:
OPAS: Neuvoja ja vinkkejä apurahan hakijalle
Suomen tiedetoimittajain liiton hallitus
Tämän oppaan tavoitteena on kuvata hakijoille apurahahakemusten käsittelyprosessia sekä antaa niin neuvoja vasta-alkajille kuin vinkkejä konkareille monipuolisten hakemuskohteiden etsimiseen sekä mahdollisimman selkeiden hakemusten kirjoittamiseen.
Kullakin hakukierroksella apurahojen myöntämiseen vaikuttaa käytettävissä oleva, talousarviossa hyväksytty rahasumma.
Apurahat rahoitetaan suomalaisen kollektiivisen tekijänoikeusjärjestelmän piiriin kuuluvista valokopiointivaroista, joita hallinnoi Kopiosto. Suomen tiedetoimittajain liitto on velvollinen raportoimaan apurahojen myönnöistä Kopiostolle.
Taustaa
Suomen tiedetoimittajain liitto jakaa apurahoja tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin kuten opintoihin, konferenssi- ja työmatkoihin, laitehankintoihin ja työskentelyyn tiedeviestinnän tehtävissä toimiville.
Apurahojen hakukaudet:
Kevät: 16.3–15.4. – PÄÄTÖS toukokuussa
Syksy: 16.10–15.11 – PÄÄTÖS joulukuussa
Kuka voi hakea?
● Kuka tahansa liiton jäsen.
● Myös muut tiedeviestinnän tehtävissä toimivat voivat hakea apurahaa. Heiltäkin toivotaan Kopiosto-valtakirjan myöntämistä Tiedetoimittajain liitolle, mistä ohjeet löytyvät ylläolevasta kohdasta: Kopiosto-valtakirja
Milloin voi hakea?
● Yleisapurahoja voi hakea kahdesti vuodessa. Ajankohdat ovat maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa
● Pääsääntönä on, että yksittäinen hakija voi saada yleisapurahoja kolmen vuoden välein (kuluva vuosi+kaksi edellistä.
Mihin voi hakea apurahaa?
● Hakemuksen täytyy liittyä tiedeviestintään, perustele ja selitä miten.
● Aiheen täytyy liittyä työnkuvaasi, taustoita ja selitä.
● Hyvä hakemus vastaa selkeästi kaikkiin kysyttyihin kohtiin, mutta ei lavertele liian pitkästi taustoja. Älä varsinkaan ”copypeistaa” pitkiä dokumentteja hakemukseen. Ole ytimekäs!
● Voit antaa nettilinkkejä hakemukseen liittyviin sivustoihin.
● Pääosin apurahoja myönnetään vain tuleviin hankkeisiin. (Poikkeuksena freelancerien laitehankinnat rikkoutuneiden laitteiden tilalle, niihin voidaan myöntää rahaa myös jälkikäteen).
Mitä vaaditaan jälkeenpäin?
● Raportoi liiton tomistolle apurahan käytöstä – tai käyttämättömyydestä – vuoden kuluessa apurahan myönnöstä. Pääsääntönä on, että raportti toimitetaan liittoon kolmen kuukauden kuluessa apurahan käytöstä.
● Käytä joko em. raportointi-lomaketta tai kirjoita vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä ja sen hyödyllisyydestä työssäsi ja tiedeviestinnässä.
● Matka- tai laiteapurahan käytöstä toimitetaan jälkeenpäin kuittien kopiot sähköpostitse: toimisto@tiedetoimittajat.fi (tai pokkeustapauksessa kirjeitse: Suomen tiedetoimittajain liitto, Salo IoT Campus, Joensuunkatu 7, 24100 Salo.)
● Mikäli myönnetyn apurahan käyttökohde ei toteudu, (esim. matka peruuntuu) voi pääsihteerin päätöksellä saada siirrettyä apurahan toiseen vastaavaan kohteeseen.
Hyvä tietää
● Jokainen apurahahakemus käsitellään yksilöllisesti ensin hallituksen apurahatyöryhmässä ja lopullisesti hallituksen kokouksessa.
● Hallitus ja työryhmät noudattavat jääväysmenettelyä, eli jos hakija on esimerkiksi työkollega tai omainen, hallituksen jäsen ei voi olla mukana tämän hakemuksen käsittelyssä.
● Sosiaaliset syyt (esim. sairaus, työttömyys, eläköityminen, jne) eivät ole apurahaperusteita. Ammatillisen aseman parantaminen esim. työttömäksi jääneen omaehtoinen kouluttautuminen tai laitekannan päivittäminen ovat perusteltuja. Pääsääntöisesti hakijalta edellytetään siis aktiivista toimintaa tiedeviestinnän parissa – yläikärajaa ei ole.
● Hallituksen keskustelut ovat luottamuksellisia eikä yksittäisten päätösten perusteluja kerrota hakijoille.
● Apurahat ovat verottomia, mutta liitto ilmoittaa ne tiedoksi verottajalle.
Huomioita eri apurahatyypeistä:
Laiteapurahat
● Kuvaile tarkkaan laite (tarkka malli, jos tiedät jo), sen käyttötarve ja hinta
● Apurahan kattoa voidaan tarkistaa vuosittain, tällä hetkellä freelancereiden laiteapuraha on maksimissaan 1000 euroa ja työsuhteisten max.  500 euroa
● Vain erityistapauksissa voidaan myöntää hyvin perustelluille hakemuksille em. suurempi summa
● Hankitusta laitteesta on toimitettava kuitti apuraharaportoinnin yhteydessä liiton toimistoon
● Apuraha voidaan myöntää myös ohjelmistoja varten. Ota huomioon ohjelmiston lisensoitu käyttötarkoitus
Matka- ja konferenssiapurahat sekä koulutusapurahat
● Apuarahaa myönnetään pääosin matkakuluihin, majoitukseen, osallistumismaksuun sekä mahdolliseen poikkeuksellisen kalliiseen liikkumiseen kohteessa, jos esim. kohteen turvattomuus edellyttää erityisjärjestelyitä. Ruokailuja tai päivärahoja ei pidä sisällyttää hakemukseen (poislukien hotelliaamiainen)
● Perustele hyvin, miten matka hyödyttää työskentelyäsi tai edistää tiedeviestinnän alaa
● Lomamatkalta vaikuttaviin hakemuksiin ei apurahaa myönnetä. Hakijan pitää pystyä perustelemaan hankkeen relevanssi tiedeviestinnässä
● Pääsääntöisesti hallitus sisällyttää matkabudjettiin hakijan omavastuuosuuden
● Koulutusapurahaa on myönnetty ammattitaitoa täydentävään tai uudistavaan vapaaehtoiseen kouluttautumiseen, jossa kehitetään tiedeviestinnän osaamista. Koulutusapurahoja ei ole myönnetty perustutkintoihin. Myös koulutusapurahoihin hallitus voi sisällyttää omavastuuosuuden.
Työskentely-apurahat
● Apurahoja on viime vuosina myönnetty pääsääntöisesti juttumatkoihin, joita työnantajalla tai jutun tilaajalla ei ole varaa maksaa sekä erilaisiin artikkeleihin, jotka edellyttävät pidempää rauhallista työskentelyjaksoa. Tieto- ja tiedekirjoihin on myönnetty työskentelyapurahoja, jotka ovat olleet suuruudeltaan pääsääntöisesti 500–4 000 euroa
● Omien työtehtävien kannalta keskeiseen koulutukseen (esim. valokuvauskurssi ohjelmiston käyttökurssi) voidaan myöntää tukea
Mediafellows
● Apuraha on tarkoitettu sellaisiin tiedeviestintää edistäviin hankkeisiin, joissa hakija esimerkiksi hakeutuu vaihtoon toiseen työpaikkaan (esim. toimittaja yliopiston viestintäyksikköön, tiedottaja tai tieteellinen toimittaja mediataloon, tai suomalainen ammattilainen ulkomaiseen työpaikkaan)
● Apuraha voidaan myöntään myös yhden julkaisun, kuten tieteellisen julkaisun luomiseen tai kehittämiseen. Kyseessä voi olla esimerksi tieteellinen julkaisu tai internet-sivusto tai muu perinteisen tai sosiaalisen median hanke
● Mikäli kyseessä on ryhmä, apuraha maksetaan henkilökohtaisena apurahana yhdelle tai useammalle ryhmän jäsenelle

Linkit
www.kopiosto.fi/valtakirja

Vinkkejä viisailta ja konkareilta

Tämän otsikon alta löydät lisää viisaita ja koeteltuja vinkkejä ja neuvoja apurahan hakemiseen.
HAAVEISSA TIETOKIRJA? KUINKA TEHDÄ HYVÄ TYÖSUUNNITELMA?
Suomen tietokirjailijat ry:n toiminnanjohtaja Sanna Haanpään vinkkejä tiivistäen:
Kun haet apurahaa tietokirjaan, niin jo työsuunnitelmastasi olisi hyvä käydä ilmi, kenelle kirja on tarkoitettu. Kun teoksen kohderyhmä on mietitty, se auttaa suuntaamaan myös sitä, miten kuvaat työsuunnitelmassa teoksen sisältöä ja rakennetta.
Hyvässä työsuunnitelmassa tuodaan esiin se, mitä uutta kirja tuo jo olemassa olevaan tietokirjallisuuden kenttään. Mitä uutta tietoa tai näkökulmaa kirjassa on tarkoitus esittää, minkä aukon tietokirjallisuudessa tämä kirjaa täyttää? Miksi on tarpeellista, että juuri tämä kirja kirjoitetaan?
Omasta CV:stä ei ole hyötyä, vaan sen kertomisella tiiviisti, miksi juuri sinä olet hyvä kirjoittamaan tietokirjan tästä aiheesta. Kuvaa työsuunnitelmassa teoksen sisältöä, jota voit kuvata joko synopsiksessa tai asiasanoilla tai esimerkiksi luettelossa keskeisistä aihealueista.
Koska apurahaa ei myönnetä kirjoitustyöstä aiheutuviin kuluihin, älä myöskään erittele niitä työsuunnitelmaan.
TÄSMÄVINKKI SANNALTA: ”Kun olet kirjoittanut työsuunnitelman, lue se vielä lopuksi ja arvioi sen sisältöä hakemuksen lukijan kannalta.”
LUE LISÄÄ: https://www.suomentietokirjailijat.fi/yhdistys/faktahommissa-blogi/vinkkeja-apurahahakuun-panosta-hyvaan-tyosuunnitelmaan.html