Jäseneksi?

Kuva: Mikko Käkelä

Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka toimii jossakin sääntöjen neljännessä pykälässä mainitussa tiedeviestintätehtävässä. Jäsenyys edellyttää vähintään vuoden jatkunutta ammattimaista toimintaa tiedeviestinnässä. Valitessaan uusia jäseniä yhdistykseen hallitus kiinnittää huomiota hakijan tehtävään tiedeviestinnässä, tiedeviestinnän sisältöön ja osuuteen hakijan työajasta sekä mediaan ja/tai organisaatioon. Hakijaa pyydetään havainnollistamaan toimintaansa tiedeviestinnässä konkreettisin esimerkein.

Yhdistys ottaa jäsenikseen myös opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tiedeviestinnästä ja haluavat kehittyä alan ammattilaisiksi. Täysjäsenen jäsenmaksu on tällä hetkellä 40 euroa ja opiskelijajäsenen 20 euroa.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan TÄLLÄ lomakkeella.

Liiton hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissa, joita on kesäkautta lukuunottamatta noin kerran kuussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.