Jäseneksi?

Kuva: Mikko Käkelä

Jäseneksi Suomen tiedetoimittajain liittoon?

Oletko journalisti, joka seuraa säännöllisesti jotain tieteenalaa ja tekee siitä juttuja? Oletko tiedeviestinnän asiantuntija tutkimuslaitoksessa tai muussa viestintäalan organisaatiossa? Oletko tutkija, joka kuuluu alansa tieteellisen lehden toimituskuntaan? Vai kuuluuko vastuullesi muutoin tiedeviestinnän asiantuntijatehtäviä?

Yhdistyksen jäsenyyttä voi hakea henkilö, joka toimii jossakin sääntöjen neljännessä pykälässä mainitussa tiedeviestintätehtävässä. Jäsenyys edellyttää vähintään vuoden jatkunutta ammattimaista toimintaa tiedeviestinnässä. Valitessaan uusia jäseniä yhdistykseen hallitus kiinnittää huomiota hakijan tehtävään tiedeviestinnässä, tiedeviestinnän sisältöön ja osuuteen hakijan työajasta sekä mediaan ja/tai organisaatioon. Hakijaa pyydetään havainnollistamaan toimintaansa tiedeviestinnässä konkreettisin esimerkein.
Yhdistys ottaa jäsenikseen myös opiskelijoita, jotka ovat kiinnostuneita tiedeviestinnästä ja haluavat kehittyä alan ammattilaisiksi. Täysjäsenen jäsenmaksu on tällä hetkellä 40 euroa ja opiskelijajäsenen 20 euroa.

MITÄ JÄSENMAKSULLA SAA?

  • Oikeuden osallistua liiton järjestämiin koulutuksiin, opintomatkoihin sekä tiedeviestintäalan kansainvälisiin kongresseihin ja muihin tapahtumiin. Liitto tukee jäsentensä osallistumista ja kouluttautumista Kopiosto-apurahoin. Kotimaassa kaikki koulutusten ja liiton tapahtumien matkakulut korvataan. Omat koulutuksemme ovat pääsääntöisesti maksuttomia.
  • Yhteisön, jossa verkostoidut ja tutustut monien eri alojen osaajiin.
  • Vain liiton jäsenenä voit hakea apurahaa, joka on tarkoitettu laitteisiin ja niitä varten hankittaviin ohjelmistoihin.
  • Jäsenkortin, joka on samalla PRESSIKORTTI, jolla saat monia etuja; kts. jäsenkortti maksutta museoon PDF.

Yhdistyksen jäsenyyttä haetaan TÄLLÄ lomakkeella.
Liiton hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksissa, joita on kesäkautta lukuunottamatta noin kerran kuussa. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä.
LUKEMISTA: Päivi Ängeslevä: Perustavan kysymyksen äärellä – kuka on tiedetoimittaja (Juttu Tiedetoimittaja-lehdessä 1/2021)