Tutkiva mielikuvitus tutkijan käytössä

Pekka Wahlstedt

Sanna Ryynänen ja Ann Rannikko (toim.): . Gaudeamus 2021.

Yhteiskuntatieteiden opinnoissa harvinaisemmat ja valtavirrasta poikkeavat tutkimusmenetelmät jäävät usein marginaaliin tai kokonaan vaille huomiota. Tämä kirja korjaa tilannetta. Kirja onkin omistettu C. Wright Millsille, joka jo 50-luvulla korosti mielikuvitusta taitona tarkastella tutkimuskohdetta eri näkökulmista. Samoin Mills pyrki ylittämään tieteen ja arjen rajat sekä käyttämään kaunokirjallisuutta apuna yhteiskunnallisten ongelmien havainnollistamisessa ja ymmärtämisessä. Mutta ennen kaikkea fiktion avulla voidaan hahmottaa täysin uusia mahdollisuuksia, utopioita, jotka voidaan myös toteuttaa.

Tässä kirjassa nämä kaikki mielikuvitukselliset menetelmät on otettu käyttöön kaunokirjallisuudesta ja visuaalisista menetelmistä eläytymiseen ja kuljeskeluun aktivistitutkimuksena.

Tutkiva mielikuvitus on sidottu vahvasti etiikkaan, poliittiseen aktivismiin ja erilaisten maailmankuvien ymmärtämiseen ja kohtaamiseen. Näin se on äärimmäisen kaukana positivistisesta luonnontieteistä mallia ottavasta neutraalista ja etäisestä tutkimusasenteesta.

Millsin lisäksi feministinen ajattelu on kirjassa vahvasti läsnä: feminismi paljastaa neutraalin ja etäisen tutkijan kaavun alta keskiluokkaisen, valkoisen, hetero miehen.

Tutkiva mielikuvitus pyrkii nostamaan esiin sorrettujen omat äänet oli kyse sitten roduista, sukupuolesta tai euroopan ulkopuolista alkuperäiskansoista. 

Kiintoisa on karttojen eurooppasidonnaisuutta tarkasteleva teksti. Siirtomaiden kartat on laadittu valloittajamaiden näkökulmasta ja intressien mukaan. Esimerkiksi alkuperäiskansojen pyhät paikat on kartoissa sivuutettu täysin. Karttojen suunnitteluun tulisikin ottaa mukaan alkuperäiskansojen edustajat. Lisäksi kartat ovat abstrakteja ja geometrisiä, ja alkuperäiskansojen erilainen aika- ja tilakäsitykset on jätetty huomiotta.

Kirjan viimeinen kirjoitus vie ehkä pisimmälle arjen ja tutkimuksen dialogin. ideana on, että tutkija ja muut tutkimusaiheeseen liittyvät ihmiset kuljeskelevat aiheen kannalta tärkeissä paikoissa ja samalla keskustelevat aiheeseen liityyvistä asioista. Esimerkiksi turvapaikan hakijoiden ja kansalaisaktivisten kanssa kuljettiin Pasilasta Kallioon niin että varrella oli Maahanmuuttoviraston Pasilan toimipiste ja Kallion sittemmin jo lakkautettu vastaanottokeskus. Näin kuljeskelu tärkeissä paikoissa nostaa esiin vallankäyttöön liittyviä asioita. 

Kirjassa olisi voinut ehkä perusteellisemmin pohtia akateemisen tutkimuksen ja ulkopuolisen maailman periaatteellisempaa ristiriitaa. Tämäkin kirja on yhtä akateemisesti tehty ja kirjoitettu kuin tavallisetkin tiedekirjat. Kaunokirjallisia sävyjä ja alkuperäiskansojen ääniä kirjan sivuilta ei löydy. Ne putoavat pois viimeistään, kun tutkijat astuvat sisään alma materin portista ja sulkeutuvat tutkijan kammioihinsa.

Kannen kuva: Tapani Niemi

Pääkirjoitus

Ulla Järvi: Kyynel lehmän kylkeä vasten

ÄÄNI ÄÄNETTÖMILLE

Tapani Niemi: Saako tiedejournalisti essehtiä? Osa I

RAHKASAMMALEITA JA PERINNEKASVEJA

Eeva Pitkälä: Idästä saapui valloittaja
Arja-Leena Paavola: Perinnekasvien geeneillä taataan tulevaisuuden ruokaturvaa
SOTA-AJAN VIESTEJÄ JÄLKIPOLVILLE

Kalle Virtapohja: Pekka Peitsen karmea kankkunen
Päivi Kapiainen-Heiskanen: Muisti tuo sodan iholle

TEKSTIEN SISÄLLÄ

Aki Petteri Lehtinen: Kuinka tiedeteksti käsitetään
Aki Petteri Lehtinen: Kritiikki edistää ymmärrystä – kunhan kohteena on teos eikä ihminen
APURAHAHAKU MIELESSÄ

Annu Kekäläinen: Hakisinko apurahaa?

Kirjat

Arja-Leena Paavola: Hämmentävä pamfletti korona-ajasta
Pekka Wahlstedt: Hyödyn aikakausi Turun Akatemiassa
Pekka Wahlstedt: Tietopaketti mielen sairauksista
Pekka Wahlstedt: Tutkiva mielikuvitus tutkijan käytössä

Tiedetoimittaja-lehti

Julkaisija

Suomen tiedetoimittajain liitto ry.
Finlands vetenskapsredaktörers förbund rf.

Tiedetoimittaja-lehti on Kulttuuri- ja mielipidelehtien Kultti ry:n jäsen

Toimitus

Päätoimittaja Ulla Järvi

ISSN

ISSN 2242-4237 (Verkkolehti) | ISSN 1235-0338 (Painettu)

Tiedetoimittaja-lehti on sitoutunut vastuulliseen journalismiin